Change language
Change country

Fyra steg för att skydda din hybrida arbetsmiljö

Gör det möjligt för dina medarbetare att komma åt data oavsett var de befinner sig.
hands at work

Företagen har snabbt börjat använda nya plattformar och medarbetare får tillgång till företagsinformation och data från en mängd olika enheter, nätverk och platser för att anpassa sig till en ny typ av moderna kontor. Detta skapar en rad utmaningar för cybersäkerheten för företag när de övergår från traditionella arbetsplatser till hybridmiljöer. 

Här är fyra sätt att skydda din hybrida arbetsmiljö och minska risken för dataintrång både nu och i framtiden.

 

1. Skydda bärbara enheter och skrivare 

Att skydda bärbara enheter och skrivare är avgörande för att undvika att angripare använder dem för att komma åt ditt företagsnätverk. Även om företagsdatorer sannolikt redan är skyddade kan medarbetare använda andra enheter som är öppna för attacker, till exempel privata mobiler och hemmakontorsskrivare, särskilt om de fungerar trådlöst.

Skydda bärbara enheter 

Många arbetstagare använder mobiler för att få åtkomst till företagsinformation, inklusive e-post, fildelning och snabbmeddelanden. Utan erforderlig säkerhet lämnar detta information öppen för nätfiskebedrägerier, mobilbaserad skadlig kod, dataläckor via appar och nätverksattacker. 

För att skydda bärbara enheter bör varje arbetsplats först införa en policy för mobil säkerhet (en BYOD-policy) som tydligt visar vilka personliga enheter anställda kan använda på jobbet och hur de ska komma åt information på ett säkert sätt, samt informera om god praxis för mobil säkerhet.

It-avdelningar bör också implementera cybersäkerhetslösningar, såsom programvara mot skadlig kod och VPN, genomföra regelbundna genomgångar av säkerheten och ha en plan för hantering av dataintrång.

Skydda stationära enheter 

Hemmaskrivare är en, ofta förbisedd, säkerhetsrisk, särskilt inom företag som snabbt gått över till distansarbete och hybrida arbetsplatsmodeller. Konsumentskrivare erbjuder inte samma skyddsnivå som specialiserade enheter gör, vilket gör att ditt nätverk och dina data är öppna för attacker. Sårbarheten inkluderar obehörig åtkomst till utskriftsdata, obehöriga konfigurationsändringar, skrivaren som en väg att kunna attackera andra applikationer och manipulering av utskriftsjobb.

Specialiserade utskriftsenheter har starka säkerhetsfunktioner för att stå emot dessa attacker, som nätverksautentisering, datakryptering, radering genom överskrivning samt lösenordsåtkomst. Dessutom är specialiserade enheter mer kostnadseffektiva och produktiva.

 

2. Säkerställ datasäkerhet hemma och på kontoret

Förutom att garantera säkerheten för enheterna kan företag också vidta specifika åtgärder för att skydda sina data vid källan. Genom att använda en innehållstjänst, som ett dokumenthanteringssystem (DMS) eller Enterprise Content Management (ECM), får organisationer tillgång till flera funktioner som kan förbättra datasäkerheten och minska risken för en attack, inklusive:

 • Åtkomstkontroller och övervakning.
 • Funktionskontroller som begränsar vad en användare kan göra med ett dokument.
 • Säker delning av digitala filer.
 • Användarautentisering.
 • Datakryptering.
 • Säker säkerhetskopiering, arkivering och lagring.
 • Versionsspårning.

 

3. Skydda dina molnbaserade lösningar och tjänster 

Molnprogramvara och -tjänster används ofta på hybridarbetsplatser på grund av tillgängligheten och skalbarheten. Men många organisationer tror felaktigt att leverantören är ensamt ansvarig för säkerheten i molnmiljön.

Gartner förutspår dock att år 2025 kommer 99 procent av alla säkerhetsbrister i molnet att vara självförvållade av kunden. Dessutom, om organisationer inte kontrollerar sin offentliga molnanvändning – det vill säga användningen av gratis molntjänster – kommer de också med stor sannolikhet att dela känslig data på dessa plattformar.

Medan leverantörer av molntjänster måste tillhandahålla system och servrar som är säkra, har företag också ett ansvar för att se till att deras data är säkra och skyddade. 

Det finns fem steg som organisationer kan vidta för att skydda sin information i molnmiljöer:  

 • Utvärdera din nuvarande data- och dokumentmiljö.
 • Övervaka, kontrollera och begränsa åtkomst till filer.
 • Håll din nätverkssäkerhet uppdaterad.
 • Använd starka lösenord och kryptering.
 • Utbilda din personal om cybersäkerhet.

 

4. Ge dina anställda kunskap om och träning i cybersäkerhet

Verizons rapport om dataintrång från 2019 visade att 33 procent av attackerna inkluderade social manipulering, medan 32 procent av intrången inbegrep nätfiske. Dessutom bidrog fel till att orsaka intrång i 21 procent av fallen. Med andra ord är dina medarbetare din mest sannolika säkerhetsrisk, även om det inte är deras avsikt.

Utbildning för att skapa medvetenhet kring cybersäkerhet är avgörande för att minska risken för dataintrång som ett resultat av en medarbetares handlingar. Utbildningen bör hållas minst en gång om året och omfatta ämnen som:

 • Rutiner för cybersäkerhet, t.ex. säkra lösenord och tvåfaktorsautentisering.
 • Aktuella och vanliga säkerhetshot, t.ex. att känna igen nätfiskeattacker.
 • Arbetsplatspolicyer som handlar om cybersäkerhet, t.ex. vad gäller distansarbete, mobil säkerhet och BYOD (bring your own device).

Säkerhet är en central faktor i skapandet av en hybrid arbetsmiljö, tillsammans med andra faktorer som produktivitet, samarbete, skalbarhet och motståndskraft. 

people discussing

Vill du veta mer om smartare kontor och hybridkontor?

Ladda ner e-boken för att få reda på hur du kommer igång. 

Hör av dig!

Vi finns här för att hjälpa dig med frågor om Kyoceraprodukter och tjänster.

Cookies and your privacy

We use essential cookies to make interactions with our website easy and effective, statistical cookies for us to better understand how our website is used and marketing cookies to tailor advertising for you. You can select your cookie preferences using the 'Preferences' button below, or select 'I agree' to continue with all cookies.

Cookie preferences

Fältet är obligatoriskt

We use cookies to make sure that our website is working properly or, occasionally, to provide a service on your request (such as managing your cookie preferences). These cookies are always active unless you set your browser to block them, which may prevent some parts of the website from working as expected.

Fältet är obligatoriskt

These cookies allow us to measure and improve the performance of our website.

Fältet är obligatoriskt

These cookies are only placed in case you give your consent. We use Marketing cookies to follow how you click and visit our websites in order to show you content based on your interests and to show you personalised advertisement. Currently you do not accept these cookies. Please check this box if you would like to.