Change language
Change country

Automatisering inom försäkringsbranschen är framtiden

Digital transformation är nödvändigt för företag i försäkringsbranschen för att förbättra servicen.
colleagues in a meeting looking at a tablet

Försäkringsbranschen är mer än van vid att arbeta med penna och papper med stora lagringscentraler fulla av dokumentation från ärenden, ersättningsanspråk och ansökningar. I takt med att världen går vidare till ny och innovativ teknik börjar detta förändras.

Ändå är många företag fortfarande till synes ovetandes om vilka åtgärder som ska vidtas för att påbörja sin resa längs denna väg. Ett sådant projekt innebär införandet av den senaste tekniken i företagets processer, vilket bidrar till att hitta nya sätt att effektivisera förfarandena och erbjuda en ny eller förbättrad service till kunderna.

Genom att ta dokumentation och administrativa uppgifter till en digital nivå kommer försäkringsbolagen snabbt att se vilken inverkan sådana investeringar kan ha inte bara på deras kostnader och vinster, utan också på deras kundnöjdhetsbetyg. Att revolutionera traditionella försäkringsmetoder så som underwriting kan vara ett stort hopp för företag att göra, men det visar sig vara det rätta. Med en tydlig avkastning på investeringar och en grund för hållbar långsiktig tillväxt och utveckling är optimeringslösningar en viktig del av alla försäkringsbolags planering när de blickar framåt.

man explaining a form at work

En av de största utmaningarna som försäkringsbolag kan ställas inför är grunden för föråldrade försäkringsmetoder inom branschen. Dagar där anställda fastnat i deras sätt att skriva ner komplicerade beräkningar med penna och papper tillhör det förflutna, införandet av digital omvandling hjälper till att påskynda denna övergång mer än någonsin tidigare. Bolagen har funnit att så många som 80% av alla ersättningsanspråk kan handeras av automatiserade tekniska lösningar, vilket skär ner arbetsbelastningen för dyr och värdefull personal så att de kan fokusera på vad de är bäst på att göra.

Tekniken ger också nya spännande möjligheter för försäkringsbolag att förbättra sin kundservice, en nyckelfaktor för att behålla och locka nya kunder. Detta kan uppnås genom att låta personal vid frontlinjen omedelbart lokalisera och spåra relevant dokumentation och information, snarare än att söka igenom filer och mappar efter lämpligt dokument innan de hjälper en klient i deras ärende.

Dessa två exempel återspeglar bara några av de sätt på vilka försäkringsbolag kan effektivisera processer och minska kostnaderna och samtidigt öka lönsamheten med en effektivare kundservice. Med allt detta i åtanke är det uppenbart att avkastningen på investeringar för företag som överväger att investera i en sådan plan är en investering som garanterar företagets åtagande att ta sig till nästa nivå av produktivitet och effektiv verksamhet

 

Hur digital transformation kan påverka försäkringsbolag

Försäkringsbranschen förändras när företagen använder tekniska lösningar för att förenkla och effektivisera processen. Med de fördelar det innebär är det självklart att de gör så.

 • close up of businessman's hands

  Organisera ärendeprocessen

  På försäkringsbolagen är det viktigt att ersättningsanspråk och tillhörande handlingar hanteras på ett säkert sätt. Enterprise Content Management säkerställer att så är fallet samtidigt som det bidrar med tydligare definitioner för hur företaget hanterar dokumentation. I synnerhet blir en sökfunktion snabbt oumbärlig eftersom den gör det möjligt för yrkesverksamma inom kundservice eller andra områden som skadehanterare eller försäkringsgivare, att få tillgång till all relevant dokumentation med bara några klick.

   

  Organisera ärendeprocessen
  Organisera ärendeprocessen

  Enterprise Content Management kan säkerställa att dokument hanteras säkert.

 • two colleagues looking at a laptop

  Effektivisera processen med tredje parter

  I försäkringsbranschen är det vanligt att företag arbetar tillsammans med tredjepartsleverantörer för att hantera vissa delar av processen. Optimeringsverktyg gör det möjligt att förenkla och digitalisera förfarandet för att göra det till en smidig process. Till exempel kan onboarding av nya kunder och kontrakt omvandlas till en enkel uppgift genom att tillhandahålla en enad digital plattform för alla anställda att arbeta tillsammans på och se till att de alla är på samma bana

  Effektivisera processen med tredje parter
  Effektivisera processen med tredje parter

  Kommunikation mellan företaget och tredje part kan förbättras genom verktyg för optimering.

 • two women in a meeting

  Gör efterlevnad enkelt

  Att försäkringsrådgivare är uppdaterade och arbetar i enlighet med de certifieringar och registreringar är en av de viktigaste faktorerna att tänka på för alla försäkringsbolag och det kan enkelt automatiseras genom optimeringsverktyg, vilket minskar risken för böter eller påföljder för företaget. Plattformen identifierar automatiskt utgångsdatum och kan utfärda påminnelser om meddelanden för att säkerställa att alla anställda och administrationsteam är fullt medvetna om vad som behövs och när du ska undvika kostsamma misstag.

  Gör efterlevnad enkelt
  Gör efterlevnad enkelt

  Efterlevnad inom försäkringsbolag kan automatiseras enkelt genom verktyg för optimering.

colleagues working on laptop

Framtiden för Content Management

Hur företag hanterar sitt content börjar förändras. Företag måste hänga med.

Cookies and your privacy

We use essential cookies to make interactions with our website easy and effective, statistical cookies for us to better understand how our website is used and marketing cookies to tailor advertising for you. You can select your cookie preferences using the 'Preferences' button below, or select 'I agree' to continue with all cookies.

Cookie preferences

Fältet är obligatoriskt

We use cookies to make sure that our website is working properly or, occasionally, to provide a service on your request (such as managing your cookie preferences). These cookies are always active unless you set your browser to block them, which may prevent some parts of the website from working as expected.

Fältet är obligatoriskt

These cookies allow us to measure and improve the performance of our website.

Fältet är obligatoriskt

These cookies are only placed in case you give your consent. We use Marketing cookies to follow how you click and visit our websites in order to show you content based on your interests and to show you personalised advertisement. Currently you do not accept these cookies. Please check this box if you would like to.