Change language
Change country

Hur digitala lösningar kan effektivisera tillverkningen

För att optimera en tillverkningsprocess och spara tid och pengar är digitala lösningar vitalt.
one man showing another something on a computer screen

Tillverkningsindustrin är förvisso van att välkomna ny teknik och nya verktyg som kan bidra till att göra deras processer mer effektiva och produktiva, men oftast är det direkt i produktionslinjen snarare än högre upp i kedjan. Ändå ger en digital omvandling sådana företag en möjlighet som de inte har råd att missa.

En digital omvandlingsplan är möjligheten för tillverkande företag att överväga hur de kan uppdatera sin backoffice-teknik genom att installera de verktyg de behöver. Anläggningarna är främst inriktade på informationslagring och automatisering av processer, vilket minskar den tid som för närvarande ägnas åt uppgifter som består av att timme efter timme av att lagra dokumentation och mata in data.

I och med införandet av sådana lösningar kan resurser användas bättre och ge tillverkarna omedelbar effekt, eftersom de kan minska kostnaderna på en allt mer konkurrensutsatt marknad. Tack vare dessa verktyg kommer att bli lättare att konkurrera eftersom personalen kan fokusera på vad de gör bäst medan tekniken hanterar de dagliga administrativa uppgifterna och problemen. Ett sådant nästa steg in i framtiden är kärnan i fortsatt tillväxt för alla tillverkare

workman in hard hat working on a tablet

Ett viktigt sätt på vilket sådana innovativa digitala lösningar kan bidra till att förbättra produktiviteten på produktlinjen är genom efterlevnad. Genom att hålla reda på all dokumentation som rör certifieringar, utbildning och kvalifikationer kan ett Enterprise Content Management-system se till att ett företag aldrig saknar ett avgörande krav. Genom att göra denna förändring kan personalen minska risken för böter eller påföljder för bristande efterlevnad när det gäller inspektioner, med notiser som säkerställer att de är medvetna långt före tidsfristen eller utgången av ett befintligt certifikat.

Det ökar också säkerheten genom att tillhandahålla en enda kontaktpunkt för arbetsledare eller arbetstagare på produktionslinjen för att se till att alla de senaste lagarna och förordningarna lätt kan spåras så att arbetstagarna är helt uppdaterade om vad de måste göra för att se till att de arbetar enligt officiella riktlinjer och rekommendationer, samt lagar som kan leda till en rejäl böter om de bryts.

Detta är bara några av de sätt på vilka verktyg för digital transformation kan ge tillverkande företag nya sätt att effektivisera sina aretssätt. Att utnyttja och genomföra sådana lösningar kan leda till slutmålet om lägre kostnader som leder till större vinster.  Även om det kan vara skrämmande att investera i sådan teknik, leder processen till en betydande avkastning på investeringen och gör med säkerhet arbetsflöden och processer enklare för personalen. Med grundutbildning för att förstå hur de nya verktygen ska användas kan uppgifter förkortas från några timmar till bara några sekunder och, viktigast av allt, kan utföras med teknik snarare än av en värdefull anställd.

Svara på förfrågningar snabbt och korrekt

När förfrågningar skickas till tillverkare, kan det vara en lång process att få fram rätt information och svara. Företagsautomatiseringsverktyg möjliggör att rätt information kan hittas snabbt.

 • man surveying a workspace and holding a tablet

  Förenkla försärjningskedjan

  Att koordinera med leverantörer och råvarutillverkare kan vara en utmanande aspekt av tillverkning men det kan göras enklare. Att hålla koll på kontrakt och alla viktiga dokument möjligör för tillverkare att behålla kontrollen och komunicera rätt. Det underlättar också att vara medveten om potentiella problem som kan uppkomma med försenade leveranser eller problematiska produkter för att möjliggöra att kunna meddelainnan det är för sent för tillverkaren att reagera och finna alternativa lösningar.  

  Förenkla försärjningskedjan
  Förenkla försärjningskedjan

  Att koordinera med leverantörer kan vara en tillverkningsutmaning, men det kan förenklas.

 • close up of someone using a smartphone

  Öka takten på produktutvecklingen

  Att säkerställa snabb kommunikation mellan avdelingar är fundamentalt vid produktutveckling. Processen kräver konstant genomgång av dokument och regleringar för att säkerställa att andra avdelningars önskemål kan mötas på tillverkningsplatsen. Genom att kunna kommunicera genom optimeringslösningar me dkollegor över hela världen och genom att ha en orgaiserad lösning för dokumentation, kan processen bli enkel.  

  Öka takten på produktutvecklingen
  Öka takten på produktutvecklingen

  Snabb kommunikation mellan avdelningar är fundamentalt vid produktutveckling.

 • woman manufacturing a product

  Reducera driftskostnaderna

  Genom att boosta effektiviteten och produktiviteten, kommer den största skillnaden vara kostnaderna för produktion. När mer kan produceras, kommer kostnaderna för varje produkt att sjunka och vinstmarginalerna kommer växa för varje produkt. Tid kan också sparas genom att ledningen lägger mindre tid på administrativa uppgifter så som att granska regleringar och lagstiftningar och arkivera dokumentation. 

  Reducera driftskostnaderna
  Reducera driftskostnaderna

  Tid och pengar kan enkelt sparas med automatiserade system.

close up of hands using a smartphone

Utveckla Internet of Things

Branscher förändras av teknik, och Internet of Things gör processen enklare.

Cookies and your privacy

We use essential cookies to make interactions with our website easy and effective, statistical cookies for us to better understand how our website is used and marketing cookies to tailor advertising for you. You can select your cookie preferences using the 'Preferences' button below, or select 'I agree' to continue with all cookies.

Cookie preferences

Fältet är obligatoriskt

We use cookies to make sure that our website is working properly or, occasionally, to provide a service on your request (such as managing your cookie preferences). These cookies are always active unless you set your browser to block them, which may prevent some parts of the website from working as expected.

Fältet är obligatoriskt

These cookies allow us to measure and improve the performance of our website.

Fältet är obligatoriskt

These cookies are only placed in case you give your consent. We use Marketing cookies to follow how you click and visit our websites in order to show you content based on your interests and to show you personalised advertisement. Currently you do not accept these cookies. Please check this box if you would like to.