Change language
Change country

Förbättra patientupplevelsen med digitalisering

Digitala verktyg tillåter sjukvården att möta allas behov, från läkare till patienter.
doctors in a meeting

När det gäller hälso- och sjukvårdsbranschen finns inget utrymme för misstag. Att optimera tjänsterna är därför avgörande. Vården måste underlätta dessa ansträngningar genom att använda verktyg för automatisering som revolutionerar det sätt på vilket vårdgivare administrerar sina tjänster.

En digital transformations- eller affärsautomatiseringslösning använder ny teknik för att hantera dokumentation och processer som för närvarande hanteras av personal och tar tid, pengar och resurser. Genom att implementera dessa verktyg på arbetsplatsen, särskilt inom hälso- och sjukvården, kan personalen erbjuda en effektivare vård.

Inom hälso- och sjukvården kan tekniken ha en enorm inverkan på det arbete som läkare gör dagligen. Istället för att spendera tid på att söka efter patientjournaler eller arkiverad dokumentation blir allt de behöver tillgängligt genom ett knapptryck eller med en snabb och enkel sökning.

Fördelarna visar sig i hela organisationen, vilket möjliggör kostnadsminskningar på alla håll med mindre resurser och färre anställda som krävs för administrativa uppgifter tack vare verktyg som datafångstsystem som automatiskt kan omvandla information från papper till ett digitalt format.

doctor showing patient information on a tablet

Sådana verktyg ger också nya sätt för företag inom hälso- och sjukvårdssektorn att förbättra säkerheten gällande sin information. När tekniken går utvecklas, gör också hoten det. Med mer sofistikerade onlinehot än någonsin måste hälso- och sjukvården se till att deras data lagras i den säkraste och mest effektiva formen. Att hålla dessa register säkra är en avgörande och genom att använda de mest aktuella optimeringslösningarna kan företagen se till att de har starkast möjliga skydd mot oönskad åtkomst.

Som kan visas jämte ett effektivt och komplett online-alternativ för patienter och personal, kan sådana lösningar visa hur en vårdgivare kan skapa bättre service jämfört med andra. Att investera i sådana digitala omvandlingsverktyg kan vara en skrämmande process, särskilt med tanke på beroendet av pappersarbete, men en sådan förändring är oundviklig under de kommande åren.

Genom att tillhandahålla en stark säkerhet och en plattform där vårdgivarna kan sänka kostnaderna och förbättra patientvården är automationslösningar en integrerad del av hälso- och sjukvårdsindustrins framtid. Vårdgivarna får nu möjlighet att investera och möta många av de utmaningar som de måste övervinna i sitt dagliga arbete med effektivare och säkrare arbetssätt

Automatisering låter sjukvårdare fokusera på vården.

Teknologi reducerar hur mycket tid som läggs på pappersarbete.

 • close up of doctor's hands writing

  Säkerställ mer transparens

  Längs en patients behandlingsresa kommer de vanligtvis i kontakt med flera olika medarbetare, från dem i receptionen till sjuksköterskor, läkare och olika specialister. Genom att använda ett enterprise content management-verktyg kan alla deras journaler omedelbart vara tillgängliga för all personal att komma åt och all information samlas i ett verktyg som är lätt att hitta i. På så sätt undviks förvirring eller andra risker och personalen är fullt medveten om all relevant information om patienten och kan anpassa behandlingen i efter det.

  Säkerställ mer transparens
  Säkerställ mer transparens

  Att använda automatiseringsverktyg kan göra all information tillgänglig i ett och samma verktyg.

 • two female colleagues working together at a laptop

  Förbättra vårdpersonalens åtkomst och säkerhet

  Säkerhet och integritet är avgörande inom hälso- och sjukvården, särskilt vid hantering av patienters personuppgifter. Digitala verktyg säkerställer att säkerhetssystemen skyddar data, men underlättar också hanteringen för personalen. Chefer kan se all information de behöver, till exempel kvalifikationer och certifieringar, på ett ställe. I stället för att regelbundet behöva kontrollera filer, kommer en varning göra dem medvetna om en licens närmar löper ut eller om personal behöver uppdatera en utbildning

  Förbättra vårdpersonalens åtkomst och säkerhet
  Förbättra vårdpersonalens åtkomst och säkerhet

  Digitala verktyg håller data säkert förvarad och underlättar hanteringen för personalen.

 • doctor presenting and answering questions

  Underlätta efterlevnad

  Efterlevnadsgranskningar kan orsaka en kaotisk period av att söka igenom papper efter relevanta filer och timmar som läggs ned på att sammanställa en rapport. Med hjälp av digitala automationslösningar kommer dessa stunder att bli en del av det förflutna. Ett optimeringsverktyg kan automatiskt skapa en fullständig rapport genom tillgång till all information som lagras i systemet så att sådana granskningar nästan helt kan utföras av datorer. Vårdpersonal tillåts fokusera på andra aspekter av sitt arbete då automatisering skapar fullständig revision som är redo när det behövs.

   

  Underlätta efterlevnad
  Underlätta efterlevnad

  Efterlevnadsrevisioner kan göras nästan uteslutande av datorer, med hjälp av ett automatiseringsverktyg.

woman smiling and working

Automatisering kan ta alla företag till nästa nivå

Oavsett bransch kan alla företag få fördelar av effetkivisering. 

Cookies and your privacy

We use essential cookies to make interactions with our website easy and effective, statistical cookies for us to better understand how our website is used and marketing cookies to tailor advertising for you. You can select your cookie preferences using the 'Preferences' button below, or select 'I agree' to continue with all cookies.

Cookie preferences

Fältet är obligatoriskt

We use cookies to make sure that our website is working properly or, occasionally, to provide a service on your request (such as managing your cookie preferences). These cookies are always active unless you set your browser to block them, which may prevent some parts of the website from working as expected.

Fältet är obligatoriskt

These cookies allow us to measure and improve the performance of our website.

Fältet är obligatoriskt

These cookies are only placed in case you give your consent. We use Marketing cookies to follow how you click and visit our websites in order to show you content based on your interests and to show you personalised advertisement. Currently you do not accept these cookies. Please check this box if you would like to.