Change language
Change country

Hur optimering förbättrar modern utbildning

När man utbildar den mest tekniskt medvetna generationen, är det vitalt att använda rätt verktyg.
people working at computers

Utbildningsinstitutioner kämpar ständigt för att locka grädden på moset när det gäller studentansökningar och mycket av det beror på ryktet om skolan, högskolan eller universitetet. Ett sådant rykte byggs upp genom att ge god service, något som kan förbättras avsevärt genom införandet av ny teknik så inom en digital omvandlingsplan.

Inom utbildning innebär en digital transformationsprocess att implementera lösningar för verksamhetsautomation. Detta innebär att man använder ny teknik för att påskynda processerna genom att tillåta datorer och teknik att utföra uppgifter som för närvarande ligger i händerna på värdefull, välutbildad personal, som skulle kunna lägga sin tid på något annat.

Alternativt kan det också öppna dörren till nya vägar för kommunikation och utbildning som kan bidra till att förbättra den service som erbjuds för studenter.  Med tanke på de många möjligheter som presenteras är det viktigt att anpassa sig till de möjligheter som presenteras genom automatiseringslösningar för alla utbildningsorganisationer. För att matcha kraven från en allt mer digitalt bevandrad studentgeneration är det minsta som institutionerna kan göra för att se till att deras elever blir nöjda och att deras kostnader minskas

people being taught in a classroom

En av de största utmaningarna för utbildningsinstitutionerna är inskrivningsprocessen. Genom att använda digitala omvandlingsverktyg kan det bli en mycket enklare process för alla inblandade. För personalen tas en årlig börda bort, och för studenter blir proceduren för att anmäla sig till sin kurs snabb och enkel, med bara några klick på en knapp i stället för timmar av kö med viktig dokumentation i en kontorsbyggnad.

Förutom att bara tillåta en lösning på utmaningar som organisationer inom utbildningsbranschen står inför, erbjuder sådana digitala verktyg också ett antal möjligheter som länge har efterlängtats. Nu kan studieplattformar online ge studenter, särskilt de som studerar på distans eller i ett annat land, möjlighet att hålla kontakten, oavsett om det är för att studera och lämna in uppgifter eller helt enkelt uppdatera dokumentation om placering eller utbyte någon annanstans. Att säkerställa studentrörlighet är en integrerad del av det ständigt föränderliga landskapet i branschen där fler och fler studenter väljer att studera hemifrån.

Dessa möjligheter innebär att utbildningsinstitutioner har betydande potentiella vinster att göra genom att fullfölja en plan för digital omvandling. Med en utbildning som snabbt gör personalen uppdaterad, kan effekterna av sådan ny teknik vara nästan omedelbar och säkerställa en snabb avkastning på investeringar för alla organisationer som vill komma vidare med sådan teknik, vilket ger fördelar för elevernas upplevelse och effektiviserar processer för att minska kostnaderna och öka vinsten för ledningen.

Hur teknologi kan bidra till fler nöjda studenter

Att förse studenter med digitala lösningar för deras behov leder till högre betyg avseende hur nöjda studenterna är.

 • people working at laptops in a library

  Var mer hållbar

  Mer än någonsin sätter eleverna press på sina institutioner att vara miljövänliga. Universiteten förväntas tillhandahålla så mycket pappersarbete i digital form som möjligt. "Det handlar om både kostnad och best practice, så vi började titta på olika sätt att förbättra vad vi gjorde och liksom många andra delar av universitetet är vi en mycket pappersintensiv organisation", säger Jay Lema, IT-chef vid University of Cambridge's Faculty of Education. Dessutom rapporterar han att kostnadsbesparingarna var i tusental inom bara några veckor efter genomförandet av nya system

  Var mer hållbar
  Var mer hållbar

  Institutioner för utbildning förväntas leverera samma mängd papper i digital form.

 • adult students working in a classroom

  Tillhandahåll standardiserade system

  Ett av de största klagomålen från studenter är att det är olika system för allt från registrering till inlämning av projekt och kurser. Att ena sådana system ger fördelar för både studenter och administratörer, som inte längre behöver anpassa sig till olika upplägg och standarder. När det gäller regelbundna efterlevnadsrevisioner kan detta visa sig vara av enormt värde eftersom det påskyndar processen avsevärt.

   

  Tillhandahåll standardiserade system
  Tillhandahåll standardiserade system

  Enade system skapar fördelar för studenter och administratörer.

 • group of adult students in a library

  Öka samarbetet

  Det viktigaste för studenterna är kvaliteten på undervisningen, vilket återspeglas i The Times Higher Education Survey, och nyckeln till att tillhandahålla det är genom samarbete. Detta gör det möjligt för lärare att arbeta tillsammans för att ge mer sammanlänkade och engagerande kurser för studenter samt ge mer feedback till eleverna via online-verktyg. Detta gör det möjligt för eleverna att ha en mer engagerad relation med personalen, en viktig faktor för att göra studenterna nöjdare. För universitet och högskolor är det viktigt att se till att verktygen finns tillgängliga för lärare att utföra sina jobb på bästa möjliga sätt

  Öka samarbetet
  Öka samarbetet

  Samarbete gör kurser mer engagerande och tillåter bättre återkoppling.

man at his computer looking at a smartphone

Utveckla din verksamhet mot digital transformation

Att följa vägen mot optimering är utmanande, men det finns många belöningar längs vägen.

Cookies and your privacy

We use essential cookies to make interactions with our website easy and effective, statistical cookies for us to better understand how our website is used and marketing cookies to tailor advertising for you. You can select your cookie preferences using the 'Preferences' button below, or select 'I agree' to continue with all cookies.

Cookie preferences

Fältet är obligatoriskt

We use cookies to make sure that our website is working properly or, occasionally, to provide a service on your request (such as managing your cookie preferences). These cookies are always active unless you set your browser to block them, which may prevent some parts of the website from working as expected.

Fältet är obligatoriskt

These cookies allow us to measure and improve the performance of our website.

Fältet är obligatoriskt

These cookies are only placed in case you give your consent. We use Marketing cookies to follow how you click and visit our websites in order to show you content based on your interests and to show you personalised advertisement. Currently you do not accept these cookies. Please check this box if you would like to.