• Change language
  Change country

  Vi jobbar mot en hållbar värld

  Vårt mål är att "do what is right as a human being". Ett koncept som grundar alla våra beslut.
  image of green forest

  Innovation för att skydda vår planet

  Kyocera engagerar sig för en mer hållbar framtid.

  Mindre avfall, långt liv, låga kostnader

  Våra ECOSYS-skrivare skapar mindre avfall och har den lägsta kostnaden per utskrift i förhållande till jämförbara produkter. Vi är först att uteckla ett patronfritt system för laserskrivare och vi fokuserar vår innovation på att reducera påverkan på klimatet (Ekologi), minimera driftkostnader (Economi), och säkerställa en enkel integrering med informationsnätvärk (System).

  Mot ljuset

  Kyocera ser solenergi som en nödvändighet för vårt framtida samhälle. Vi utvecklar för att reducera vår planets beroende av konventionella energikällor, med ideer så som flytande solenergianläggningar och solenergidriven ventilation i Toyota Prius.

  Vi lever som vi lär

  Vi renar vatten som används i våra fabriker så att vattnet är renare när vi är klara med det än vattnet i den offentliga vattenförsörjningen. Vi arbetar hårt för att göra våra fabriker och kontor "gröna", med solenergi på taken och "gröna gardiner" som växer över fönster och på ytterväggar och hjälper oss att reducera energikonsumtionen. Vi bidrar också till att bevara den biologiska mångfalden.

   

  We’re part of the world’s largest corporate sustainability initiative.

  Miljöefterlevnad:

  Konsumtion av energi i standby och den standardtid det tar att nå standby har en viktig påverkan på enheternas genomsnittliga energikonsumtion. I linje med "EC 801/2013" (Lot26), informerar översikten om den standardtid det tar för enheterna att gå in i standby-läge (sleep) liksom energikonsumtionen när enheterna är kopplade till de angivna gränssnitten. 

  Nedan finns en lista över alla enheter som uppfyller kraven i Lot26.

  • Kyocera Lot26 List - 16.04.2020 (Kyocera Lot26 List_200416.pdf)
   • 186 KB
   • PDF

  Framgång och harmoni genom samexistens

  Vi tar till stora åtgärder i vårt arbete med att skydda miljön och leva upp till vårt företagsmotto: “Respect the Divine and Love People"

  • key toner cartridge being inserted into printer

   Stora utmaningar kräver stora åtgärder

   Vi arbetar hårt för att reducera avfall, bevara resurser, hantera kemiska substanser på ett ansvarsfullt sätt och skydda den biologiska mångfalden. KYOCERA Environmental Charter är vårt omfattande engagemang för att skydda miljön, utveckla miljövänliga produkter, bevara energi och förebygga klimatförändring. 

   Stora utmaningar kräver stora åtgärder
   Stora utmaningar kräver stora åtgärder

   Vi arbetar hårt för att reducera avfall, spara resurser, hantera kemiska ämnen på ett ansvarsfullt sätt och bevara biologisk mångfald.

  • close up of wind turbines

   Tänka och agera "grönt"

   Vi har ambitiösa mål för hållbar tillväxt och krav för att säkerställa ekologi och ekonomi år 2020 och policies för att reducera vår påverkan på klimatet. vi fokuserar på tre områden: gröna produkter, gröna fabriker och grön kommunikation. Vi reducerar våra utsläpp av växthusgaser, arbetar med hållbar återvinning av resurser och att göra mer för att hjälpa oss att samexistera med naturen på ett harmoniskt sätt. 

   Tänka och agera "grönt"
   Tänka och agera "grönt"

   Vi har ambitiösa mål för en hållbar tillväxt och höga krav på att tillfredsställa ekologi och ekonomi till år 2020.

  • child looking up at a tree

   Mål att förbättra livet för alla

   Vi har ambitiösa policies och mål för att hjälpa oss att fortsätta utveckla vår miljömässiga och säkerhetsmässiga prestation. Vårt mål är att reducera utsläppen av växthusgaser, energi och vattenkonsumtion och industriellt avfall med en procent per år på våra anläggningar. Vi har också satt upp mål för att kontrollera industriolyckor och för att antalet brandolyckor ska vara noll.  

   Mål att förbättra livet för alla
   Mål att förbättra livet för alla

   Vi har ambitiösa policys och mål för att hjälpa oss att fortsätta förbättra vår miljömässiga och säkerhetsmässiga prestation.

  Ledarskap inom hållbara produkter

  Våra F&U-center utvecklar produkter som reducerar kostnader och ökar produktiviteten med överlägsen miljöprestanda.

  • colour pages being retrieved from a Kyocera printer

   Miljövänlig toner

   Vår nya toner smälter på pappret och skriver ut vid en lägre temperatur, vilket halverar skrivarens energiförbrukning.

  • black toner being plugged into a Kyocera printer

   Livslång teknologi sparar resurser

   Våra långlivade komponenter sparar resurser, så som amorfa kiseltrummor med dubbelt så lång livstid som konventionella trummor.

  • colleagues discussing coloured printouts

   Toner-only innovation

   Vi designade de första skrivarna som använder ett 'toner-only-system', då behöver inga plastpatroner bytas och vi minskar miljöpåverkan.

  • view from below of trees next to office buildings

   25 banbrytande år

   Vi har firat 25 år av innovation sedan lanseringen av vår första ECOSYS laserskrivare, och sätter standarden för miljövänliga utskrifter.

  • waterfall in a forest

   Klimatneutrala utskrifter räddar skogar

   Genom att förse familjer i Kenya med energieffektiva spisar har utsläpp om över 120,000 ton CO2 kunnat undvikas sedan 2013.

  • man working on a tablet with a stylus

   99% av våra produkter är gröna

   Vår hängivenhet till miljöforskning har resulterat i att nästan alla våra produkter designas som gröna produkter. Läs mer i vår CSR-rapport.

  • black, magenta, yellow and cyan toners stacked on top of one-another

   Miljövänliga förpackningar vinner pris

   Ett nytt förpackningsmaterial av gjuten massa som skyddar våra pappersmatare under transport har vunnit ett Technical Packaging Award.

  Retur av tonerkassetter

  Sedan ändringen i lagen som gjort att tonerkassetterna räknas till elavfall, har det funnits en pågående process kring hur hanteringen av toneravfall ska lösas. I och med att vi redan har ett avtal med Elkretsen i Sverige som ser till att elavfall tas om hand på bästa tänkbara sätt så har det avtalet utgjort vår utgångspunkt i processen. Sverige har också ett välutvecklat återvinningssystem om man jämför med t.ex. Storbrittanien. Risken med att upprätta en tjänst för retur av toner kan vara att man då ökar transportssträckorna som våra toners färdas och att returen därmed blir negativ ur hållbarhetssynpunkt. Fördelen med Elkretsen är att samtliga återvinningscentraler är anslutna till dem och de finns i varje kommun. Om man som företag har avtal med hämtning av elskrot etc. så körs det till återvinningscentralen som tar hand om avfallet och ser till att det separeras och återvinns. Man kan då låta tonerkassetterna följa med resten av avfallet som ska till återvinningscentralen.

  Elkretsen är behjälpliga med att besvara frågor om retur av tonerkassetter. 

  Prata med oss, vi är människor

  Fråga en Kyocera-expert om hur vi kan hjälpa till att hantera dina önskemål eller få mer information om vårt engagemang för miljön.

  Cookies and your privacy

  We use essential cookies to make interactions with our website easy and effective, statistical cookies for us to better understand how our website is used and marketing cookies to tailor advertising for you. You can select your cookie preferences using the 'Preferences' button below, or select 'I agree' to continue with all cookies.

  Cookie preferences

  We use cookies to make sure that our website is working properly or, occasionally, to provide a service on your request (such as managing your cookie preferences). These cookies are always active unless you set your browser to block them, which may prevent some parts of the website from working as expected.

  These cookies allow us to measure and improve the performance of our website.

  These cookies are only placed in case you give your consent. We use Marketing cookies to follow how you click and visit our websites in order to show you content based on your interests and to show you personalised advertisement. Currently you do not accept these cookies. Please check this box if you would like to.