Change language
Change country

Vi jobbar mot en hållbar värld

Vårt mål är att "do what is right as a human being". Ett koncept som grundar alla våra beslut.
image of green forest

Innovation för att skydda vår planet

Kyocera engagerar sig för en mer hållbar framtid.

Mindre avfall, långt liv, låga kostnader

Våra ECOSYS-skrivare skapar mindre avfall och har den lägsta kostnaden per utskrift i förhållande till jämförbara produkter. Vi är först att uteckla ett patronfritt system för laserskrivare och vi fokuserar vår innovation på att reducera påverkan på klimatet (Ekologi), minimera driftkostnader (Economi), och säkerställa en enkel integrering med informationsnätvärk (System).

Mot ljuset

Kyocera ser solenergi som en nödvändighet för vårt framtida samhälle. Vi utvecklar för att reducera vår planets beroende av konventionella energikällor, med ideer så som flytande solenergianläggningar och solenergidriven ventilation i Toyota Prius.

Vi lever som vi lär

Vi renar vatten som används i våra fabriker så att vattnet är renare när vi är klara med det än vattnet i den offentliga vattenförsörjningen. Vi arbetar hårt för att göra våra fabriker och kontor "gröna", med solenergi på taken och "gröna gardiner" som växer över fönster och på ytterväggar och hjälper oss att reducera energikonsumtionen. Vi bidrar också till att bevara den biologiska mångfalden.

 

We’re part of the world’s largest corporate sustainability initiative.

Miljöefterlevnad:

Konsumtion av energi i standby och den standardtid det tar att nå standby har en viktig påverkan på enheternas genomsnittliga energikonsumtion. I linje med "EC 801/2013" (Lot26), informerar översikten om den standardtid det tar för enheterna att gå in i standby-läge (sleep) liksom energikonsumtionen när enheterna är kopplade till de angivna gränssnitten. 

Nedan finns en lista över alla enheter som uppfyller kraven i Lot26.

 • Kyocera Lot26 List: April 2019
  • 325 KB
  • PDF

Framgång och harmoni genom samexistens

Vi tar till stora åtgärder i vårt arbete med att skydda miljön och leva upp till vårt företagsmotto: “Respect the Divine and Love People"

 • Stora utmaningar kräver stora åtgärder

  Stora utmaningar kräver stora åtgärder

  We are working hard to reduce waste, conserve resources, manage chemical substances in a responsible way and protect biodiversity. Our KYOCERA Environmental Charter is our comprehensive commitment to protecting the environment, developing eco-friendly products, energy conservation and preventing climate change.

  Stora utmaningar kräver stora åtgärder
  Stora utmaningar kräver stora åtgärder

  Vi arbetar hårt för att reducera avfall, spara resurser, hantera kemiska ämnen på ett ansvarsfullt sätt och bevara biologisk mångfald.

 • Tänka och agera "grönt"

  Tänka och agera "grönt"

  We have ambitious goals for sustainable growth and demands to satisfy ecology and economy by the year 2020 and policies to reduce our impact on the environment. We focus on three areas: green products, green factories and green communication. We are reducing our greenhouse gas emissions, working on sustainable recycling of resources and doing more to help us coexist harmoniously with nature.

  Tänka och agera "grönt"
  Tänka och agera "grönt"

  Vi har ambitiösa mål för en hållbar tillväxt och höga krav på att tillfredsställa ekologi och ekonomi till år 2020.

 • Mål att förbättra livet för alla

  Mål att förbättra livet för alla

  We have ambitious policies and targets (link to KYOCERA Group Environmental Safety Targets) to help us keep improving our environmental and safety performance. We aim to reduce greenhouse emissions, energy and water consumption and industrial waste discharge by one per cent every year at our sites. We have also set targets to control industrial accidents and to achieve zero fire incidents.

  Mål att förbättra livet för alla
  Mål att förbättra livet för alla

  Vi har ambitiösa policys och mål för att hjälpa oss att fortsätta förbättra vår miljömässiga och säkerhetsmässiga prestation.

Ledarskap inom hållbara produkter

Våra F&U-center utvecklar produkter som reducerar kostnader och ökar produktiviteten med överlägsen miljöprestanda.

 • Eco-friendly toner

  Eco-friendly toner

  Our new toner ‘fuses’ on the page and prints at a lower temperature, reducing printer power consumption by up to half.

 • Long-life technology saves resources

  Long-life technology saves resources

  Our long-life components save resources, such as amorphous silicon drums with a lifetime up to 4,800,000 prints, double conventional drums.

 • Toner-only innovation

  Toner-only innovation

  We designed the first printers to use a toner-only system, avoiding the need to replace plastic cartridges, reducing environmental impact.

 • 25 ground-breaking years

  25 ground-breaking years

  We’ve celebrated 25 years of innovation since the launch of the first ECOSYS laser printer, setting the standard for eco-friendly printing.

 • Climate-neutral printing saves forests

  Climate-neutral printing saves forests

  By providing energy efficient cooking stoves to families in Kenya, over 120,000 tonnes of CO2 has been offset since 2013.

 • 99 per cent of our products are green

  99 per cent of our products are green

  Our commitment to ecology has resulted in almost every product we offer being designed as a green product. Our CSR Report tells you more.

 • Empty toner recycling free for customers

  Empty toner recycling free for customers

  We launched a free-of-charge direct collection scheme of toner cassettes for thermal recycling for Kyocera clients across Europe.

 • Eco-friendly packaging wins award

  Eco-friendly packaging wins award

  A new packaging material made of moulded pulp to protect our printer paper feeders during shipment has won a Technical Packaging Award.

Talk to us, we’re human

Ask a Kyocera expert how we can help deal with your query or provide more information about our commitment to the environment.

Cookies and your privacy

We use essential cookies to make interactions with our website easy and effective, statistical cookies for us to better understand how our website is used and marketing cookies to tailor advertising for you. You can select your cookie preferences using the 'Preferences' button below, or select 'I agree' to continue with all cookies.

Cookie preferences

We use cookies to make sure that our website is working properly or, occasionally, to provide a service on your request (such as managing your cookie preferences). These cookies are always active unless you set your browser to block them, which may prevent some parts of the website from working as expected.

These cookies allow us to measure and improve the performance of our website.

These cookies are only placed in case you give your consent. We use Marketing cookies to follow how you click and visit our websites in order to show you content based on your interests and to show you personalised advertisement. Currently you do not accept these cookies. Please check this box if you would like to.