Change language
Change country

Hur kan optimeringslösningar förbättra statliga myndigheter?

Offentliga tjänster kan lita på att automatisering minskar kostnader och skapar effektivare service.
press conference

Statliga tjänster släpar ofta efter i sina ansträngningar att uppgradera tekniska resurser, med investeringar som skjuts upp av ledningen som anser att avkastningen inte skulle vara tillräcklig för att motivera utgifterna. Med en digital omvandlingsplan börjar det nu förändras i takt med att allt fler statliga organisationer på alla nivåer överväger användningen av sådana resurser.

Digital omvandling är en process för att föra tjänster och organisationer in i 2000-talet med de senaste verktygen för att effektivisera förfarandena och minska kostnaderna. Samtidigt gör tekniken det möjligt för viktiga offentliga tjänster att skapa en bättre erfarenhet av det som är viktigast för allmänheten. Med hjälp av verktyg som Enterprise Content Management kan allt detta bli möjligt.

Många länder, även de långsammaste vill göra sina regeringar online-baserade och överväger nu en övergång till sådan teknik för att se vad den har att erbjuda. Oavsett om det handlar om att lösa några av de största utmaningarna i styrningen, till exempel komplicerade administrationsförfaranden och en överväldigande mängd dokumentation, eller erbjuda nya möjligheter, till exempel öka transparensen genom att göra offentliga register lättillgängliga online, finns det ett tydligt resultat av investeringen genom att skapa en digital omvandlingsplan.

close up of businessman surrounded by microphones

En av de största kostnaderna för den offentliga förvaltningen är personal, så det är viktigt att se till att utnyttja sin personal för att uppnå maximal produktivitet. Dessa optimeringslösningar är avgörande för att säkerställa att välutbildad personal får arbeta med komplexa uppgifter, medan tekniken kan ta hand om simpla administrationsuppgifter som datainmatning och arkivering. Detta kan leda till minskade kostnader men också ge en bättre service, vilket är ett viktigt mål för beslutsfattande politiker som kommer att vara angelägna om att ge bästa möjliga service för att behålla rösterna.

Effektivisering av sådana processer är en viktig del för regeringarna, i likhet med företag inom den privata sektorn, när de anpassar sig till ny teknik. Medan företag har agerat för att dra nytta av dessa nya verktyg och resurser för att minska kostnaderna och öka vinsten, har regeringens ovilja att investera gjort att offentliga tjänster hamnat på efterkälken, men med påtryckningar om att bli effektivare än någonsin måste situationen förändras. Nu, med en tydlig avkastning på investeringar och otaliga exempel på framgång för digitala omvandlingsplaner i den privata sektorn, är det den ideala tiden för organisationer inom den offentliga sektorn att överväga en övergång till den senaste tekniken. Genom att tillhandahålla en långsiktig grund för kostnadsnedskärningar och förbättringar av tjänster i många år framöver kan offentliga tjänster se till att de anpassar en hållbar strategi till utmaningen att möta ny teknik och använda den till sin fördel i den moderna världen.

Hur kan automatisering appliceras på statliga tjänster?

Att effektivisera är en nyckelfaktor inom den statliga sektorn.

 • colleagues in a meeting

  Gör stadsplaneringsprocessen enkel

  Stadsplanering genererar en enorm mängd dokumentation. Lösningar för optimering av organisationen gör det möjligt för myndigheter att tillhandahålla en central plats för all den här dokumentationen, vilket gör det enklare för intresserade invånare att hitta de filer som de söker efter.  Sådan automatisering sparar också tid för personalen, som inte längre behöver spendera tid på att söka igenom filer efter en begäran från en medborgare, och istället omedelbart kan hitta dokumentation i online-systemet och hänvisa medborgarna till den relevanta länken

  Gör stadsplaneringsprocessen enkel
  Gör stadsplaneringsprocessen enkel

  Lösningar som optimerar verksamheten möjliggör för statliga organ att erbjuda en central plats för all dokumentation om stadsplanering.

 • businessman writing notes

  Effektivisera bidragssystemet

  För en betydande del av befolkningen är ett effektivt system för sociala förmåner och bidrag vad som kan avgöra deras beslut om vem de ska rösta på i ett val och det kan reflekteras på deras syn på regeringen. Därför är det mycket viktigt att se till att det fungerar utan problem.  Enterprise Content Management kan vara avgörande för att göra processen mer produktiv, transparent och granskningsbar. Genom att samla in all dokumentation i systemet kan användare och personal komma åt vad de behöver och söka efter de filer de letar efter, vilket löser en stor utmaning inom social omsorg

  Effektivisera bidragssystemet
  Effektivisera bidragssystemet

  Enterprise Content Management kan göra bidragsdokumentation mer tillgänglig.

 • businesswoman at a press conference

  Ge tillgång till offentliga register

  Mer än någonsin vill allmänheten ha digital tillgång till sina handlingar. Myndigheter som inte erbjuder det kan riskera att inte anses vara transparenta i sitt arbete. Det är av stor vikt att allmänheten förses med de handlingar de har rätt till när de kräver det. Medborgare vill enkelt kunna begära ut såväl sina personliga handlingar som myndighetens offentliga handlingar och juridiska dokument.

  Ge tillgång till offentliga register
  Ge tillgång till offentliga register

  Mer än någonsin kräver allmänheten insyn i personlig och statlig information.

close up of businessman using tablet

Att ta hand om informationssäkerhet

Säkerhet är nödvändigt för statliga organ. Att skydda information borde vara högsta prioritet för alla statliga organ.

Cookies and your privacy

We use essential cookies to make interactions with our website easy and effective, statistical cookies for us to better understand how our website is used and marketing cookies to tailor advertising for you. You can select your cookie preferences using the 'Preferences' button below, or select 'I agree' to continue with all cookies.

Cookie preferences

Fältet är obligatoriskt

We use cookies to make sure that our website is working properly or, occasionally, to provide a service on your request (such as managing your cookie preferences). These cookies are always active unless you set your browser to block them, which may prevent some parts of the website from working as expected.

Fältet är obligatoriskt

These cookies allow us to measure and improve the performance of our website.

Fältet är obligatoriskt

These cookies are only placed in case you give your consent. We use Marketing cookies to follow how you click and visit our websites in order to show you content based on your interests and to show you personalised advertisement. Currently you do not accept these cookies. Please check this box if you would like to.