Change language
Change country

Fem sätt att skapa ett miljövänligt kontor

Din roadmap för att skapa ett miljövänligare kontor
leaf

Genom att implementera enkla och miljövänliga åtgärder kan ditt kontor minska sitt koldioxidavtryck och bli mer hållbart.

Trycket ökar på organisationer att fokusera på hållbarhet och dagens företag kan bli mer hållbara genom att skapa ett miljövänligt kontor. 

Ett företags verksamhet kretsar kring dess kontor – genom att genomföra enkla förändringar i kärnan, kan en organisation etablera ett mer miljövänligt kontor på lång sikt.

Men eftersom den moderna arbetsplatsen fortsätter att utvecklas kan det vara en utmanande och skrämmande uppgift att veta var man ska börja.

På Kyocera är vi här för att hjälpa till. Vi vet redan att fördelarna med att fokusera på hållbara affärsmetoder är många, och det är därför vi har sammanfattat fem enkla sätt att skapa ett miljövänligt kontor.

Genom att byta till miljövänliga enheter med lång livslängd, använda mjukvara för att digitalisera arbetsflöden och minska papperssvinnet samt uppmuntra till återvinning på kontoret, kommer ditt kontor att kunna gå mot en grönare framtid.

 

Miljövänliga enheter för hållbar framgång

Om det känns övermäktigt att ta reda på var du ska börja, är ditt kontors elektronika enheter ett bra ställe att börja med. Kontor är beroende av  digitala verktyg som datorer, skrivare och kopiatorer. Även om dessa enheter är viktiga för att bedriva framgångsrik affärsverksamhet kan du minska ditt koldioxidavtryck genom att byta till miljövänliga versioner av dessa verktyg när det är dags att byta ut dem.

Genom att byta ut dina enheter mot modeller med lägre energiförbrukning kan du minska ditt kontors koldioxidavtryck och till och med spara pengar på lång sikt. Ett exempel på minskad energiförbrukning vid utskrift skulle vara Kyoceras ECOSYS-sortiment.
Dessa skrivare är utrustade med toner som smälter in på sidan, vilket undviker den energikrävande processen att värma upp toner till höga temperaturer. Med dessa enheter kan ditt kontor halvera sin energianvändning och minska sitt koldioxidavtryck avsevärt.

Dessutom kan anställda använda en skrivares miljöutskriftsläge när de skriver ut dokument för att säkerställa att denna viktiga uppgift utförs på ett så hållbart sätt som möjligt.

Hållbara enheter med lång livslängd

Att investera i enheter med en garanterad lång livslängd är ett annat enkelt sätt att ditt kontor kan bli mer miljövänligt. Hållbara elektroniska enheter som håller i åratal kommer att hjälpa din organisation att minimera sitt tekniska slöseri, samt spara pengar på lång sikt genom att minska enhetsomsättningen.

World Economic Forum har uppskattat att femtio miljoner ton elektriskt avfall produceras varje år.
Av detta avfall återvinns bara en åttondel. Genom att välja robusta enheter med lång livslängd kan ditt kontor bli mer miljövänligt och bidra till att minska mängden avfall som vi genererar som planet.

Förutom att förbruka mindre energi är Kyoceras ECOSYS-sortiment också hållbart och garanterat att stå emot tidens tand. De amorfa silikontrummor som används i dessa enheter har dubbelt så lång livslängd som konventionella trummor, vilket förlänger enhetens livslängd avsevärt. Ditt kontor kommer också att bidra till återvinningen av elektroniskt avfall, eftersom 30 % av plasten som används för att tillverka Kyoceras produkter är återvunnet material. 

We can all play our part in reducing our environmental impact

Återvinning på kontoret

Om ditt kontor är dedikerat till att bli mer miljövänligt, kan genomförandet av ett återvinningsprogram ta dig närmare detta mål. Ett enkelt sätt att börja skulle vara genom att återvinna förbrukningsmaterial som papper och tonerbehållare.

Genom att sätta upp papperskorgar runt kontoret och utbilda anställda om hur de ska användas, kan icke-konfidentiella pappersdokument som har skrivits ut återvinnas när de inte längre är användbara. Användningen av pappersdokument är väsentlig inom en mängd olika sektorer, såsom juridik och utbildning, så i områden där arbetsflöden är beroende av fysiska dokument kan kontor fortfarande spela sin roll och bli mer miljövänliga genom att återvinna dessa material.

Minska pappersavfall med vår mjukvara

Ett annat enkelt sätt att bli mer miljövänlig är genom att minska det pappersavfall du genererar. För att göra det kan du gå direkt till källan med programvara som digitaliserar arbetsflöden och eliminerar onödiga utskrifter.

Med Kyocera Cloud Print and Scan kan du tilldela policyer och kvoter för grupputskrift. På så sätt kan du redan från början bestämma hur mycket ditt kontor planerar att skriva ut under en bestämd period och hålla dig till dina mål.
Vår programvara låter dig också digitalisera arbetsflöden genom att skanna viktiga dokument och dela dessa via molnet, vilket tar bort behovet av att skriva ut fysiska dokument för att kunna dela dem.

Genom att implementera "Follow-Me"-programvaran kan ditt kontor också minska sitt pappersavfall. Dessa system, som är aktiverade i program som Kyocera Net Manager, förhindrar att utskriftsjobb släpps tills användaren som begärde utskriften har autentiserat sig på själva enheten. Denna programvara förhindrar att oavsiktliga utskriftsjobb utförs, vilket minskar pappersslöseri som enkelt kan undvikas.

man smiling

Små förändringar som du kan göra för att skapa ett miljövänligt kontor

Att investera i hållbara enheter, återvinningsprogram och smart programvara är ett effektivt sätt att öka ditt kontors hållbarhet på lång sikt, du kan också göra små förändringar som kommer att påverka dina vardagliga utsläpp. 

Åtgärder som att se till att alla lampor, luftkonditioneringsenheter och elektronik är avstängda i slutet av dagen kommer att ha en betydande inverkan på ditt kontors elräkningar.

Dessutom kan medarbetarna samåka till kontoret och minska antalet bilar på vägen och därmed de utsläpp som uppstår vid pendling. Ditt kontor kan också uppmuntra personalen att skriva ut dubbelsidigt, vilket kommer att minska mängden papper som används i kontorets vanliga arbetsflöden.

Små förändringar – vi kan alla spela vår roll för att minska vår miljöpåverka genom att göra små, enkla förändringar i våra dagliga aktiviteter.

Miljövänliga kontor och hållbart företagande

Genom att implementera våra fem steg kan ditt kontor bli mer miljövänligt och bli starten för ert nya hållbara företagande. Organisationer som gör ansträngningen att bli miljövänligare idag kommer att se deras framtida elräkningar och koldioxidutsläpp sjunka. De kommer också att bidra till det globala målet att minska vårt miljöavtryck.

Tillsammans kan vi göra skillnad.

Lär känna oss

Ta reda på hur Kyocera kan utveckla ditt företag

  • Varför är affärsinnovation viktigt?

    Använd våra idéer om innovation för att hjälpa ditt företag att öka effektiviteten och förbättra lönsamhet.

  • Varför hållbar affärspraxis är viktig.

    Företag måste anamma hållbarhet och spela sin roll genom att implementera miljövänliga policies.

Ready to take the next step?

Our team of experts are always on hand to assist in any way possible.

Cookies and your privacy

We use essential cookies to make interactions with our website easy and effective, statistical cookies for us to better understand how our website is used and marketing cookies to tailor advertising for you. You can select your cookie preferences using the 'Preferences' button below, or select 'I agree' to continue with all cookies.

Cookie preferences

Fältet är obligatoriskt

We use cookies to make sure that our website is working properly or, occasionally, to provide a service on your request (such as managing your cookie preferences). These cookies are always active unless you set your browser to block them, which may prevent some parts of the website from working as expected.

Fältet är obligatoriskt

These cookies allow us to measure and improve the performance of our website.

Fältet är obligatoriskt

These cookies are only placed in case you give your consent. We use Marketing cookies to follow how you click and visit our websites in order to show you content based on your interests and to show you personalised advertisement. Currently you do not accept these cookies. Please check this box if you would like to.