Change language
Change country

Tre sätt hantering av utskriftsenheter kan revolutionera arbetplatsen

Genom att reducera kostnaderna och öka effektiviteten
man on a computer

Många yrkesverksamma förväntade sig att den ökade närvaron av teknik på arbetsplatsen skulle innebära en övergång från hårdvara. Men sanningen är i själva verket den motsatta. I stället för att konkurrera ut skrivare och multifunktionella produkter har ökningen av mängden tillgängliga av programvarulösningar gjort dem mer effektiva.

Förutom produktförbättringar är ett av de viktigaste sätten genom vilket detta har uppnåtts genom implementering av verktyg för hantering av utskriftsenheter, som KYOCERA Fleet Services (KFS). KFS kan användas för att proaktivt på distans hantera din maskinpark, till skillnad från standardlösningar för övervakning av flottan som bara övervakar. Detta uppnås genom användning av molnteknik, som gör att man når olika kontor och divisioner på olika platser

“Mjukvara kan vara en komplement till det värde du får från din flotta av MFPs”

1. Reducerad tid för driftstopp

Om du har en flotta som hanteras av KYOCERA eller ett auktoriserat företag knutet till Kyocera, särskilt för mindre organisationer utan IT-administratör, kan problem lösas nästan omedelbart utan att en tekniker behöver besöka personligen.

Tekniker från KYOCERA och auktoriserade partners kan använda KFS för att fjärransluta till dina KYOCERA-enheter och rätta till eventuella problem, eller om det är nödvändigt, skicka ut en tekniker. Detta leder till minskad lösningstid och avbrott för dig som kund, eftersom problemet annars kunde ha tagit en tekniker timmar eller dagar att lösa.

Dessutom kan en lösning som KFS användas för att övervaka enhetsanvändning och förutsäga eller förutse potentiella haverier. Genom detta tillvägagångssätt kan företag beställa ersättningsdelar eller nya delar för att se till att om eller när en produkt kräver underhåll blir övergången smidig, med endast minimalt driftstopp, eller inget driftstopp alls.

 

2. Minimerade kostnader 

Det är tydligt hur dessa lösningar kan driva på företagens ansträngningar för att bli mer effektiva och en viktig aspekt av detta ligger i förmågan hos sådan teknik att snabbt och enkelt reducera onödiga kostnader. Med tanke på startkostnaderna för en ingenjör finns det redan där en direkt pay-off som ger avkastning på investeringen.

Därtill får man addera kostnaderna för dagliga utskrifter. Genom införandet av hantering utskriftsenheter fann ImageOne att maskinvarukostnaderna kan minskas med så mycket som 25% till 60%, där upp till 15% kommer av minskningen av bortkastad produktion. Genom att skaffa en lösning för hantering av utskriftsenheter som MyQ eller KYOCERA Net Manager (KNM) utöver KFS kan användare och IT-administratörer skaffa sig större kontroll över vad de skriver ut och inte skriver ut. KFS kan även användas för att installera dessa lösningar i bulk, över hela din flotta vilket inte bara sparar pengar utan också tid.

Oavsett om ni vill optimera kostnaderna i hela organisationen avseende enskilda användare eller avdelningar, eller behöver analysera produktiviteten hos hela din maskinpark på olika våningar, byggnader eller kontor, kan KYOCERA:s programvarulösningar komplettera och förbättra värdet du får ut av din maskinpark med skrivare och MFP-produkter. Produkter som KFS kan också användas för att övervaka enheter från tredje och om du har en flotta med flera varumärken kan MyQ installeras på MFP-produkter. KNM erbjuder också förbättrad funktionalitet och integration med KYOCERA-enheter.

 

3. Smart förutsägbarhet av användningen av förbrukningsvaror

System som KFS kan också användas för att övervaka status för enheter och relevanta förbrukningsvaror. De spårar aktivitet så att behovet av ny toner eller bläck kan förutsägas, vilket gör att toner kan beställas precis i rätt tid, istället för att toner ska behöva lagras vilket kan vara kostsamt. KFS kan hjälpa företag att minska antalet beställningar av toner avsevärt och minska det lagringsutrymme som annars krävs för toner.

När man använder verktyg för hantering av utskriftsenheter, kan detta genomföras i förtid eller regelbundet för att säkerställa att det alltid finns tillgång till kontorsmaterial och för att undvika tråkiga överraskningar.

KFS kan också integreras i din Enterprise Resource Planning (ERP)-mjukvara så som eAutomate eller Service Management system, med stöd från KFS Application Programming Interface (API), vilket möjliggör end to end automation. På så sätt kan företag sedan dra nytta av stora effektivitetsförbättringar som följer av automatisering av arbetsflöden.

För utvalda enheter från KYOCERA:s ECOSYS-serie har Amazon och KYOCERA samarbetat för att introducera Dash Replenishment Service, som hjälper er att få kontroll över tonerbeställningar och undviker att ni någonsin hamnar i det frustrerande scenariot att tonern tar slut precis när nibehöver den som mest.

I takt med att närvaron av teknik inom företag växer måste företagen öppna ögonen för hur de kan öka sina effektivitetslösningar överlag. 

Cookies and your privacy

We use essential cookies to make interactions with our website easy and effective, statistical cookies for us to better understand how our website is used and marketing cookies to tailor advertising for you. You can select your cookie preferences using the 'Preferences' button below, or select 'I agree' to continue with all cookies.

Cookie preferences

Fältet är obligatoriskt

We use cookies to make sure that our website is working properly or, occasionally, to provide a service on your request (such as managing your cookie preferences). These cookies are always active unless you set your browser to block them, which may prevent some parts of the website from working as expected.

Fältet är obligatoriskt

These cookies allow us to measure and improve the performance of our website.

Fältet är obligatoriskt

These cookies are only placed in case you give your consent. We use Marketing cookies to follow how you click and visit our websites in order to show you content based on your interests and to show you personalised advertisement. Currently you do not accept these cookies. Please check this box if you would like to.