Hög kvalité som ger bättre totalkostnad

Utskriftskostnad

De långsiktiga kostnaderna för IT-utrustning har blivit en allt viktigare fråga för inköpare. När kunderna har investerat i en utskriftslösning upptäcker de snabbt de dolda kostnaderna, som fortsätter att öka. Datortillverkare har också använt sig av begrepp liknande TCO (Total Cost of Ownership, totalkostnad) för att särskilja produkter som endast är utmärkande för sin likhet med andra produkter. Skrivare är emellertid något annat. Oavsett om det gäller laserskrivare eller bläckstråleskrivare kan de huvudsakliga driftskostnaderna, kostnaderna för förbrukningsmaterial, förväntas uppgå till ett pris som är flera gånger högre än inköpspriset på skrivaren.
Vi på KYOCERA har länge betraktat totalkostnaden för kontorsskrivare som en viktig fråga. Vi har bedrivit flera kampanjer för att öka medvetandet om frågor som rör totalkostnaden bland beslutsfattare och slutanvändare. För de flesta skrivartillverkare är försäljningen av förbrukningsmaterial ytterst viktig för vinsten och vi vet att en genomsnittlig nätverksskrivare förbrukar toner för 11 000 sidor varje månad. Under en vanlig skrivares livslängd kan skillnaden i tonerkostnader mellan KYOCERA skrivare och våra konkurrenters skrivare uppgå till flera tusentals kronor.

Lägre driftskostnader

Totalkostnaden (Total Cost of Ownership - TCO) för KYOCERA Document Solutions' ECOSYS- enheter är den absolut lägsta i sin klass. I totalkostnaden ingår alla kostnader: direkta kostnader, t.ex. inköpspris och driftskostnad per sida samt indirekta kostnader, inklusive underhåll, utbyte av förbrukningsmaterial som kassetter, användning av utskriftsmedia, skötsel av utrustningen och energikostnaderna för att använda den. På företag där mycket material skrivs ut eller kopieras kan kostnaden för förbrukningsmaterial öka dramatiskt, framför allt om relativt dyra tonerkassetter som innehåller trumma, framkallare och tonerbehållare regelbundet måste slängas och ersättas. Med KYOCERA Document Solutions' teknik ECOSYS minskar dessa kostnader avsevärt, det enda som behöver bytas ut regelbundet är toner.

Se själv - Hitta den absolut lägsta totalkostnaden i sin klass

Vill du minska dina driftskostnader? Tycker du att de långvariga kostnaderna är lika viktiga som hög produktivitet och kvalitetsutskrifter?
Kontakta i så fall din lokala KYOCERA Document Solutions-återförsäljare. Be om en ekonomisk konkurrensanalys som skräddarsys utifrån dina krav. De resultat som skrivarna i KYOCERA Document Solutions ECOSYS uppvisar kommer att övertyga dig. Du får fantastiska utskriftsresultat – med KYOCERA Document Solutions' ECOSYS- enheter som har de absolut lägsta driftskostnaderna i sin klass.
Mer information om ECOSYS får du om du klickar här: ECOSYS

Scroll to top