Garantier och service

Garanti

KYOCERAs produkter med tillbehör har garanti upp till tolv (12) månader. De har dessutom utökad garanti för trumma och framkallare på 3 år eller en begränsning i antal sidor beroende på modell.
På varje produktinformationssida finns detaljer som beskriver garantin för aktuell modell.

Serviceavtal

För kunder med krav på korta inställelsetider erbjuder vi på-platsen-service i hela landet genom ett nät av servicegivare.

Kontakta oss gärna för ett kostnadsförslag.

Scroll to top