Garantier och service

Garanti

KYOCERAs produkter med tillbehör har garanti upp till tolv (12) månader. De har dessutom utökad garanti för trumma och framkallare på 3 år eller en begränsning i antal sidor beroende på modell.
På varje produktinformationssida finns detaljer som beskriver garantin för aktuell modell.

Scroll to top