Hur hittar du den bästa lösningen för Managed Document Services?

När fler företag blir medvetna om värdet av Managed Document Services  https://www.kyoceradocumentsolutions.se/index/mds-new.html växande utbudet större. Företagen har fler spelare att välja mellan. Konkurrens på marknaden intensifieras.

Det är på många sätt en fördel, men det innebär också att företagen måste vara mer försiktiga i sitt val av leverantör. Eftersom det finns skillnader mellan de tjänster som tillhandahålls av leverantörerna.

Vad är den bästa lösningen för Managed Document Services?

Det här är en fråga som vi ofta efterfrågas. Därför har vi identifierat fem punkter, anser vi företag bör komma ihåg att välja den bästa lösningen för Managed Document Services.

1. Besparingar

En bra lösning inom Managed Document Services bör kunna minska dina kostnader för dokumenthantering. Utgifterna bör minskas avsevärt.

Den kvalificerade leverantör kan analysera det aktuella dokumentet och ge konkreta förslag på hur man kan minska din energiförbrukning, materialkostnader och underhållskostnader.

Leverantören måste granska dina nuvarande kostnader och skapa en lösning som är miljövänlig och sparar tid och pengar.

2. Effektivitet

En bra lösning bör förbättra arbetsplatsens effektivitet. Det måste också öka medarbetarnas motivation genom att låta dem fokusera på sina kärnuppgifter istället för dokumenthantering.

Managed Document Services skapar bättre arbetsflöden och ökar arbetsplatsens produktivitet.

Om det inte går att göra, välj en annan lösning.

3. Service

Managed Document Services är enkelt och enkelt. Dokumenthantering måste fungera smidigt och när problem uppstår bör du känna din kontaktperson.

Underhåll och reparation är en del av en bra lösning. Oavsett dina unika behov måste leverantören kunna lösa dem snabbt och effektivt.

4. Fokusera på miljön

Managed Document Services gör ditt företag mer miljövänligt.

En bra lösning bör inte bara minska kostnaderna utan också minska företagets miljöpåverkan. Det handlar bland annat om att minska energi- och resursförbrukningen i samband med dokumenthantering.

När du väljer en leverantör, måste du vara säker på att det kan erbjuda energibesparande maskiner och bredare initiativ som gör företaget mer energieffektiva. Papper måste återvinnas. En standard måste upprättas som hjälper anställda att agera mer miljövänliga.

 

5. Säkerhet

I fortsättningen av GDPR har datasäkerheten kommit i fokus. Data kan innehålla känslig information och det är ditt ansvar att skydda dem.

En effektiv lösning måste identifiera de brister som kan vara i ditt system. Lösningen måste kunna implementera regler som gör dokumenthanteringen säker.

Synlighet och kontroll är nyckelord som hör samman med säker dokumenthantering.

Scroll to top