Gröna produkter

Avancerade produkter globalt

Miljöskydd är mest hållbart när det även är ekonomiskt möjligt. På KYOCERA är vårt mål att bidra till samhället genom att utveckla miljöanpassade produkter och tekniker med ekonomiska fördelar – bland annat solmoduler och finkeramikkomponenter som ger lägre utsläpp.

KYOCERA Document Solutions uppmuntrar utvecklingen av produkter med mindre miljöpåverkan genom efterlevnad av relevanta standarder och specifikationer samt implementering av produktutvärderingar.

KYOCERA:s 3R-strategi – (Reduce – Reuse – Recycle = minska – återanvänd – återvinn)

Vid produktutveckling tar KYOCERA Document Solutions alltid hänsyn till 3R (minska, återanvänd, återvinn). För att utveckla 3R-medvetna produkter genomför produktkonstruktörer produktutvärderingar från det tidigaste konstruktionssteget, enligt de miljövänliga utvecklingsstandarderna. Utvärderingsobjekt för produktutvärdering omfattar färre delar, lägre produktvikt, användning av återvunnen plast och återanvända delar. Numeriska mål för minskad miljöpåverkan sätts för alla utvärderingsobjekt i alla produktionssteg, till exempel delproduktion och montering. Efterlevnad av energibesparande standarder och miljömärkningar anges tydligt som ett krav i produktspecifikationer.

Solenergisystem

Ansträngningar för att stoppa global uppvärmning kräver rena alternativ till olja och andra fossila bränslen. Solljus, som är rent, outtömligt och tillgängligt i princip var som helst på jorden, utgör en idealisk resurs. KYOCERA har utvecklat solenergitekniker kontinuerligt sedan 1975, och har gjort solenergi praktiskt, prisvärt och tillgängligt för de flesta. Solenergi har visat sig vara effektivt i bostäder, industri samt offentliga anläggningar och är på väg att bli en gränslös resurs som ger energi till områden som tidigare inte haft elektricitet. Hela byggnaden med KYOCERA:s huvudkontor i Kyoto är utrustad med solpaneler och har genererat sin egen elektricitet sedan slutet av 1980-talet.


Solsystem för storskaligt bostadsområde (Tyskland)

Kyocera Solar Groove
(San Diego, USA)
Huvudkontor med solenergi, KYOCERA (Kyoto, Japan)

Finkeramik som KYOCERA-kärnkompetens

Finkeramik – KYOCERA:s kärnkompetens – omfattar många förstklassiga material som kan bidra till att bevara miljön. Vi har utvecklat en mängd avancerade produkter som utnyttjar keramiks överlägsna tålighet när det gäller slitage, värme och korrosion. Dessutom har vi, för att säkerställa att KYOCERA-produkter är bra för miljön, instiftat ett program för livscykelanalys (LCA, Life Cycle Assessment) baserat på Environmental Consciousness Evaluation-systemet. ”Miljömedvetenheten” för produkter och tekniker utvärderas på alla avdelningar och FoU-grupper under utveckling för att underlätta skapandet av produkter med mindre miljöpåverkan.

KYOCERA:s hållbara teknik – ECOSYS

Baserat på KYOCERA Document Solutions många år av expertis inom unik hållbar teknik, enligt den grundläggande filosofin att ”fortsätta utveckla och tillverka fantastiska miljömedvetna produkter som står för namnet på skrivarmärket 'ECOSYS' genom tiderna” utvecklar KYOCERA miljömedvetna produkter och tjänster på flera sätt. Läs mer om ECOSYS.

Scroll to top