Gröna IT-tips och -verktyg

Tips för miljöanpassade utskrifter

 • Kommunicera via e-post istället för papper.
 • Skriv ut och kopiera dokument dubbelsidigt (duplex), vilket sparar tid, plats, pengar samt kostnader och slöseri.
 • Dubbelsidig utskrift hjälper dig att spara pengar på förbrukningsartiklar genom att minska pappersförbrukningen med upp till 50 %. 
 • Skriv inte ut för många dokument. Räkna ut hur många exemplar du verkligen behöver för att minska slöseriet.
 • Använd kontrollkopia för att se till att ett dokument är rätt innan du skriver ut många exemplar.
 • Se till att din elektriska utrustning uppfyller Energy Star.
 • Se till att kopiatorer, multifunktionsprodukter och skrivare är avstängda när du inte använder dem eller när du går från kontoret.
 • Ställ in skrivarens eller kopiatorns standardtider för viloläge på lägsta möjliga värde som passar dina behov, så att energiförbrukningen är minimal när den inte skriver ut eller kopierar.
 • Underhåll kontorsutrustning ordentligt så att den fungerar mer effektivt.
 • Använd icke klorblekt, miljövänligt papper eller 100 % återvunnet papper, till exempel EVOLVE, för alla utskrifter.
 • Bestäm en pappersinsamlingsplats på kontoret för återvinningskärl för att kasta pappersavfall.
 • Innan du skriver ut bör du fundera över om du verkligen behöver en utskrift.
 • Stäng av skrivaren när du inte använder den och vid arbetsdagens slut.
 • Om du stänger av kontorsutrustningen minskar även oväsen och värme.
 • Justera marginalerna och teckenstorleken för att få plats med mer på sidan.
 • Använd ECO-toner för utkastdokument för att minska mängden toner som används.
 • Använd kontrollkopia för att se till att ett dokument är rätt innan du skriver ut många exemplar.

Tips när du köper nya skrivare

 • Du rekommenderas att analysera dina behov före köpet och beräkna det mest kostnadseffektiva köpet som ger minsta möjliga miljöpåverkan.
 • Vanlig kontorsutrustning förbrukar energi under en avsevärd tid medan en åtgärd väntar på att utföras. Att använda energi så effektivt som möjligt under den här perioden är avgörande för att minimera energiförbrukning och kostnader.
 • Produkter med hållbara komponenter och bättre tonerutnyttjande ger avsevärt mycket mindre avfall under produktens livstid.
 • Håll dig informerad – vissa skrivarprocessenheter tar över 900 år att bryta ned som avfall. Om leverantören inte kan tillhandahålla den här informationen bör du hitta en annan leverantör som kan göra det.
 • Vissa skrivare idag är ozonfria – fråga leverantören om ozonutsläpp.
 • Fråga leverantören om skrivaren, multifunktionsenheten eller kopiatorn följer RoHS-standarden.
 • Fråga leverantören vad de gör med alla förpackningar och om de följer ENERGY STAR. Sådana produkter kan aktivera energibesparande funktioner för att minska mängden energi som används under inaktiva perioder. Att aktivera den här funktionen är viktigt för att använda kontorsutrustning så effektivt som möjligt. Stegvisa instruktioner som förklarar hur du aktiverar ENERGY STAR-funktioner på de vanligaste typerna av datorer och externa modem finns på www.energystar.gov.au/consumers/stepbystep.html
  Om du inte kan aktivera ENERGY STAR på din utrustning finns den alternativa energibesparande programvaran EMO (Energy Management Option). Den här programvaran kan slå av datorn när du inte använder den och stänga av den på natten. Den innehåller även beräkningar av besparingar när det gäller energi, kostnad och utsläpp av växthusgaser, som är värdefull information att ta med i företagets energigranskningar och -rapporter.
 • Bläckskrivare eller moderna matrisskrivare är vanligtvis billigare att köpa men är långsammare än laserskrivare och avsevärt mycket dyrare att använda, samt genererar mer avfall med sämre tonerutnyttjande. Du rekommenderas att analysera dina behov före köpet och beräkna det mest kostnadseffektiva köpet som ger minsta möjliga miljöpåverkan.
 • Om du köper en skrivare, multifunktionsenhet eller kopiator bör du fråga leverantören om avfall, returprogram, förebyggande underhållscykler samt hur ofta du behöver byta en trumma. Produkter med hållbara komponenter och bättre tonerutnyttjande ger avsevärt mycket mindre avfall under produktens livstid.
 • Om du behöver toner bör du se till att du köper originaltoner från KYOCERA. De sparar miljön, pengar, personalens hälsa och enheternas hållbarhet. Mer information finns i tonerbroschyren till höger.

Grön kontorsguide

 • Grön kontorsguide av KYOCERA Document Solutions Storbritannien  (1 507,9 kB)

Scroll to top