ECOSYS - Hållbar Design

Den nyaste serien av ECOSYS-skrivare och multifunktionsenheter (MFP) ger dig en utmärkt utskriftskvalitet och flexibel arbetsmiljö via WiFi-uppkopplingar som inkluderar peer-to-peerkopplingar och mobila uppkopplingar.

Minska driftskostnaderna med en av de lägsta TCO (Total cost of ownership) i klassen. Öka produktiviteten med hög utskriftshastighet, nydesignade användargränssnitt och ett enkelt sätt att byta toner. Allt detta på samma gång som du minskar ditt ”carbon footprint”.  Oavsett din verksamhet kan du lita på KYOCERA Document Solutions.

Hållbar design med låg miljöpåverkan och det, av KYOCERA utvecklade, unika ”toner only”-konceptet betyder att du bara ersätter den toner du använder och inte hela trummorna för utskrifter. Innovationer inom hållbarhetsområdet har gått ett steg längre med integrerade kassetter för att göra sig av med toner vilket eliminerar behovet av speciella uppsamlingskassetter för avfallstoner. Med en kraftigt reducerad energiförbrukning, på upp till 58%, finns även en hel del pengar att spara.

Med en ECOSYS-skrivare får du hög upplösning i en kompakt enhet. Med en fantastisk färgkvalitet på 1200 dpi är den snabb, flexibel och i stort sett underhållsfri – allt detta med en livslängd på ca 100 000 sidor. ECOSYS-serien är en robust och hållbar lösning passande både för din mobila arbetsplats som till ditt hemmakontor men pryder också sin plats i kontorslandskapet.

ECOSYS – Det perfekta valet till alla miljöer

När man gör en LCA (Life Cycle Assessment) analyseras miljöpåverkan av varje produkt på de olika stadierna i sin livscykel så att förbättringar kan göras löpande.

När du använder en skrivare är det oftast så att du måste byta en komplex tonerkassett efter ett par tusen utskriva sidor. Den innehåller trumma och många andra delar. KYOCEA har istället implementerat ett koncept med lång livslängd där man nyttjar en mängd olika ECOSYS-teknologier – bland annat a-Si-trumma (amorfe silicium) vilket gör att bara tonern byts ut regelbundet. Till följd av detta kan upp till 300 000 sidor skrivas ut utan att man byter annat än toner. Det reducerar såväl avfall som kostnader väsentligt.

Konventionell tonerpatron

Innehåller över 60 komponenter av olika typer av metall, plaster och skum

KYOCERAs tonerkassett

Innehåller 5 delar av 2 typer av plast. ID märkning för återvinning.

Den långa livslängden på trumman var den innovation som lanserade med ECOSYS, men ytterligare förbättringar har gjorts i produktdesignen för att säkerställa att alla effekter minimeras, till exempel:

  • Mindre tonerpartiklar kräver mindre energi för fusion
  • Snabbare uppvärmningstid minskar energiförbrukningen och uppmuntrar användningen av viloläge
  • Produktion av ozon som en biprodukt av print reduceras till obetydliga nivåer

EKONOMI: Optimerad effektivitet i dina arbetsprocesser

Den totala ägandekostnaden (TCO) är den reella livstidskostnaden för en enhet, eftersom driftskostnaderna kan överstiga det ursprungliga inköpspriset. ECOSYS-enheter är utformade för att minimera såväl direkta kostnader såsom förbrukningsvaror och indirekta kostnader såsom energi och administration samt alltid erbjuda de lägsta TCO i sin klass.

EKOLOGI: Minimerad miljöpåverkan

ECOSYS-skrivare har en patenterad trumma med otroligt lång livslängd. Trumman är skild från tonerbehållaren och sålunda elimineras ersättandet av trumman när tonern tar slut - vilket minskar mängden avfall. Vår "only toner" -design reducerar dramatiskt användningen av förbrukningsmaterial, minskar koldioxidutsläppen och minskar TEC * -värdena. ECOSYS sparar också en betydande mängd energi, både under tillverkning och drift.

Upp till 85% energibesparing kan uppnås under en ECOSYS-skrivares livstid.

* TEC-värdet är ett kriterium som krävs för att följa International Energy Star Program Standard. Det hänvisar till el som används i en vecka, med ändringar av drift och viloläge och två dagars viloläge.

SYSTEM: Bristfällig systemintegration

Med KYOCERA ECOSYS-enheter är ett brett utbud av förbättringar utformade för att maximera produktiviteten i ditt dokumentflöde. Ytterligare funktioner och uppgraderingar finns tillgängliga som optimerar den långsiktiga nyttan av investeringen. Slutligen säkerställer KYOCERA Document Solutions integrerade systemprogramvara långsiktig nätverkskompatibilitet.

Toner jämförelse

KYOCERA FS-C5200DN vs HP Color Laserjet CP2025DN

TESTVILLKOR: 500 sidor per. Månad, 36 Månader, Fullfärgstryck, Foto Testsida Drucker Channel

Källa: Drucker Channel Info, 01/2009, (German Test Magazine; www.druckerchannel.de)

Minska elförbrukningen i vänteläge

Nästan störst miljöpåverkan med multifunktionella produkter och skrivare har elförbrukningen. Nätverksdatorer som används i kontorslokaler är vanligtvis alltid i vänteläge. Därför är reduktion av elförbrukning i standby en viktig fråga vid miljömedveten produktutveckling.

För detta ändamål har KYOCERA Document Solutions utvecklat en energibesparande controller som ger den mest effektiva och låga strömförsörjningen och strömhanteringen i vänteläge.

EC 801/2013 (Del 26) Information om nätverksstandard (sömn) strömförbrukning

Strömförbrukning i vänteläge och standardtid för att komma i det här läget har en viktig inverkan på enheternas totala strömförbrukning. I enlighet med EG 801/2013 (Lot 26) reglerna ger vi information om standard timeout för att gå in i viloläge (sömn) och dess strömförbrukning när den är ansluten till de angivna gränssnitten.

Minskad tonerförbrukning

KYOCERA Document Solutions strävar efter att minska utsläppen av växthusgaser, en av orsakerna till den globala uppvärmningen, genom att designa skrivare som minskar tonerkonsumtionen samtidigt som bildkvaliteten upprätthålls eller förbättras. Användning av mindre homogent formade tonerpartiklar och en tunnare, jämn beläggning ger jämn ljusreflektion på papperet vilket resulterar i ett förbättrat liv som är idealiskt för hög upplösning. Vår nyutvecklade toner har en lägre smältpunkt, vilket resulterar i minskad total energiförbrukning (TEC) och högre bildkvalitet med mindre toneranvändning. Det betyder att både bildkvaliteten och miljön gynnas.

Minskad uppvärmningstid

I fixeringsenheten, som får toner för att fästa på papperet, minskar vår nyutvecklade fixeringsteknik, som använder en tunn och liten diameter, uppvärmningstiden med nästan hälften jämfört med konventionella modeller. ECOSYS-tekniken har gjort det möjligt att minska tiden som krävs för att återställa skrivaren från vänteläge och börja skriva ut när du sparar energi.

Förpackning är en integrerad del av produktkonceptet och följer samma strikta miljökriterier som produktutveckling.

  • Kortvolymer som används i förpackningar reduceras till ett minimum
  • Förpackningen är nu helt polystyrenfri

Vi använder endast transportförpackningar av papp eller papper.

KYOCERA Document Solutions är ledande inom förpackningsförbättring och tilldelades "Good Packaging" -priset av The Japanese Institute of Packaging Materials.


I stället för polystyren används en pappersmassa som skyddar produkter under transport.

Emballagen är helt omdesignat för att kombinera maximalt skydd av produkten med minimal resursanvändning.

Emballage till reservdelar och förbrukningsmaterial är designat för att utesluta behov av lim eller häftklamrar – detta gör det enkelt att återvinna.

Sök produkt

Vad vill du kunna använda din produkt till?
Vill du ha färg eller svartvitt?
Välj önskad hastighet: Paper Size
Scroll to top