ECOSYS

ECOSYS - KYOCERA Document Solutions' banbrytande tekniska genombrott

Världen står inför globala miljöproblem och det är viktigt att alla människor tar sitt ansvar lokalt. För KYOCERA, som grundades 1959 med syftet att kombinera IT-utveckling, innovation och ekologi, var det därför ett naturligt steg att år 1992 bli det första världsomfattande företaget att ta fram ett system utan tonerkassetter för traditionella laserskrivare. Vår ECOSYS-teknik påverkar ekologin på ett direkt och omfattande sätt. I ECOSYS-tekniken används en patenterad trumma i amorf silikon och andra hållbara komponenter vilket innebär att endast en typ av förbrukningsmaterial behövs, själva tonern. Dyra tonerkassettsystem behövs däremot inte längre. ECOSYS är dock mer än bara en teknik, det är en princip som har utformats utifrån ett koncept. När vi utformar skrivare fokuserar vi på följande tre faktorer:

EKOnomi
EKOlogi
SYStemutskrift

EKOnomi

Vår teknik är inte bara billig i jämförelse med våra konkurrenters, den är ännu billigare i drift.

Lägre driftskostnader
Totalkostnaden (Total Cost of Ownership - TCO) för KYOCERA Document Solutions' ECOSYS-utrustning är den lägsta i sin klass. I totalkostnaden ingår alla kostnader: direkta kostnader, t.ex. inköpspris och driftskostnad per sida samt indirekta kostnader, inklusive underhåll, utbyte av förbrukningsmaterial som kassetter, användning av utskriftsmedia, skötsel av utrustningen och energikostnaderna för att använda den. På företag där mycket material skrivs ut eller kopieras kan kostnaden för förbrukningsmaterial öka dramatiskt, framför allt om relativt dyra tonerkassetter som innehåller trumma, framkallare och tonerbehållare regelbundet måste slängas och ersättas. Med KYOCERAs ECOSYS-teknik minskar dessa kostnader avsevärt: utskrift utan tonerkassett innebär att det inte behövs något utbyte.

EKOlogi

Tack vare den högeffektiva energianvändningen minskar föroreningar och slöseri med resurser

Hållbara komponenter
KYOCERAs expertkunskaper när det gäller keramiska komponenter var avgörande för utformningen av den första skrivartrumman i amorf kisel med en yta som inte står långt efter diamanten. Trumman har vidareutvecklats så att skrivarna kan klara av en mycket hög arbetsbelastning. De små keramiska partiklarna som ingår i KYOCERAs toner polerar och renoverar trumman vid normal utskrift. Resultatet: Trumman är garanterad att hålla för upp till 600 000 sidor eller i tre år medan våra konkurrenters produkter endast håller för lägre volymer på upp till ibland 100 000 sidor. Den hållbara trumman har infört nya nivåer för pappershantering - ark på på upp till 300 kvadratmetervikt kan passera utan att trumman påverkas. Storlekarna kan ändras genom att olika pappersfack används och det finns även en funktion för att anpassa pappersstorlek och typ samt möjlighet att välja manuell pappersinmatning.

I vanliga skrivare används en bildbehandlingspatron som innehåller trumma, framkallare och toner i en enda engångsprodukt. När tonern är slut måste hela tonerkassetten kastas och bytas ut mot en ny vilket innebär en avsevärd kostnad för användaren. I alla KYOCERAs modeller är trumman avskild från tonern. Om du har en KYOCERA-produkt behöver du därför bara byta ut tonern. KYOCERAs toner har dessutom den fördelen att den räcker upp till 84 000 A4-sidor (5 % täckning). Resultatet är att KYOCERAs skrivare skapar mycket mindre avfall samtidigt som kostnaden per utskrift är lägsta möjliga.

SYStemutskrift

Lever upp till de mycket hårda kraven på produktivitet och produktionskvalitet från användare världen över

Modularitet och funktionalitet
När man väljer skrivare gör man det ofta utifrån hur arbetsbelastningen eller typen av arbete ser ut vid inköpstillfället, men tänk om företaget växer eller arbetsuppgifterna ändras? Med KYOCERA Document Solutions' ECOSYS-produkter kan en mängd pappersfack, funktioner och dokumentutskriftsalternativ läggas till. KYOCERA Document Solutions' ECOSYS-skrivare och kopiatorer hanterar utan problem papper och kort, självhäftande etiketter, OH-ark och kuvert. Därför är och förblir det en bra och säker investering att köpa ett hållbart och tillförlitligt dokumenthanteringssystem. På köpet får du alla fördelar som gjorde att du valde produkten från början. För flera av KYOCERA Document Solutions' produkter finns uppgraderingar tillgängliga, så att t.ex. motorhastigheten kan förbättras. Det gör att du får ut så mycket som möjligt av investeringen på lång sikt, framför allt om ditt företag växer. Den tekniska utvecklingen innebär att datamiljöer och nätverk förbättras hela tiden: det är ett måste att ha en skrivare som fungerar med alla kända nätverk och som inte blir omodern.

Priser och utmärkelser
KYOCERA Document Solutions' ECOSYS-skrivare är kända över hela världen för sin innovativa teknik och miljövänlighet. Våra konkurrenter hävdar att återvinning är lösningen för framtiden, men faktum är att en produkt som kraftigt minskar behovet av återvinning är ett ännu bättre alternativ. Det är på detta område som vi på KYOCERA Document Solutions ligger långt före våra konkurrenter. ECOSYS är inte någon tilläggsprodukt, tvärtom har det alltid ståttt i centrum för utformningen och utvecklingen av våra produkter. Ända sedan ECOSYS skapades har KYOCERA Document Solutions utvecklat tekniken för en ECOSYS-enhet för färg och 2003 kunde den första ECOSYS-skrivaren för A4 i färg, FS-C5016N, lanseras.

Scroll to top