Vi på Kyocera Document Solutions är stolta över att nu kunna visa vår nya varumärkesidentitet. Den nya identiteten speglar vårt åtagande att ständigt utvecklas till en, än mer, mer enad och kundcentrerad organisation. Förändringen visar vår ambition att spela en vital roll i att hjälpa våra kunder ta en tätplats i den digitala ekonomin. Det ger också uttryck för organisationens växande engagemang i att hjälpa våra kunder navigera i enorma informationsmängder, hitta ny kunskap och smidighet för att optimera sin egen verksamhet.

Tanken bakom Kyocera Document Solutions nya varumärkesidentitet är att ”put knowledge to work” för att på så sätt genomdriva förändringar. Det vill säga omvandla kunskap till vardag och verklighet. Idéen visar hur vi prioriterar att förena våra globala resurser när det kommer till expertis och teknologi. Det gäller att integrera hårdvara, mjukvara och tjänster för att vi ska kunna hjälpa våra kunder maximera sin affärspotential.

Som alltid så placerar Kyocera människan i grunden för arbetet. Ett omfattande antal kommunikationsverktyg inkluderande illustrerade gester, unika grafiska ikoner och en ny djärvare färgpalett har tagits fram för att fånga både de mänskliga och teknologiska resurser som behöver förenas för att utforma de bästa lösningarna för dokumenthantering. Detta sammantaget representerar vad Kyocera Document Solutions är och kommer att vara inom de närmaste åren: ett innovativt företag, enat i sina ansträngningar över hela världen, som aktivt arbetar tillsammans med sina partners och kunder för att driva deras verksamheter in i framtiden.

Du är välkommen att följa med när vi nu startar den här resan mot ett morgondagens Kyocera Document Solutions.

Scroll to top