Vi är KYOCERA

En verksamhet som drivs av passion och starka värderingar

Av Jonas Dalsgaard, General Manager, KYOCERA North Region

KYOCERAs fundament är en välformulerad filosofi och starka värderingar. Dessa lever vi efter varje dag. Det är något vi är stolta över och som hjälper oss att definiera oss. Inte bara som företag utan också som människor.

Vad är då det riktiga att göra – som människa och som företag?

Det är en stor fråga att ställa sig själv. Inte desto mindre är det just den frågan vi ställer oss själva på KYOCERA. Vi anser att det är viktigt – ja vi anser faktiskt att det är avgörande och det förbinder oss att tänka över hela vår värdegrund och varför vi bedriver verksamhet över huvudtaget. Många verksamheter pratar om visioner och mål men i vårt fall vill jag våga påstå att det ligger djupare än så.

Hos oss är det inget vi bara säger. Det är faktiskt något vi strävar efter att efterleva dagligen. Vi anser att vi har ett ansvar. Ett ansvar för oss själva och våra närmaste, för våra medarbetare och kollegor och för världen som vi är en del av.

Det ansvaret är kärnan i vår filosofi och det är, bland annat, därför vi tänker hållbart och miljövänligt när vi tänker lösningar. Vår ledningsfilosofi utrycker samma respekt för människan och naturen:

Den här respekten för omvärlden gäller självklart även våra kund- och leverantörsrelationer. Det är viktigt för oss att ha relationer byggda på tillit, respekt och samarbete. Och det är viktigt att man kan se människorna bakom produkterna. Det är den närheten som gör oss till vad vi är.

Starka värderingar med människan i fokus

Vi lever efter de värderingar som definierar oss. Det är närheten, tilliten och den passion vi visar som är extremt viktig för mig.

Närheten betyder att vi har båda benen stadigt på jorden och agerar aktivt som en del av vår marknad. Trots att vi är en verksamhet med djup internationell förankring så möter du oss som dem vi är – det är människor vi är.

Tilliten kommer till uttryck på samma sätt. Ja vi är KYOCERA, men jag är också Jonas och det är bland annat mig du lär känna när du talar med oss. Det är relationen mellan människor som vi menar bygger tillit och som är så avgörande för oss.

Passionen – den märker du när du pratar med oss. Den kommer inte bara till uttryck i vår filosofi och våra värderingar, den blomstrar hos oss varje dag och är grunden till att vi går till jobbet på morgonen!

Vi är vad vi heter

Keramiken är vår grundsten och det som gör att vi särskiljer oss. KYOCERA står för ”Kyoto Ceramics” på grund av att vi har keramik i alla våra lösningar. Det har extrem lång hållbarhet och är solitt.

Kort sagt – vi är vad vi heter. Och det är vi riktigt stolta över!

Scroll to top