I en föränderlig värld behövs respekt och passion!

- av Jonas Dalsgaard, General Manager, KYOCERA North Region

Oktober månad var extremt flitig månad för KYOCERA. I Sverige så levererade såväl vårt eget team som våra partners på hög nivå. Många nya kunder och ständigt pågående leveranser gjorde att vi överpresterade mot våra interna mål. I Danmark arbetar vi med organisationsförändringar inom sälj och när vi nu gjort några mindre justeringar i hur vi möter vår marknad så har mottagandet var positivt.

När vi ser på generalla marknadstrender i de båda länderna så har jag observerat att det sker en förändring av såväl inköpsbeteende som i vår interaktion med kunder. I många år har marknaden pratat om den digitala förändringen och automatiseringen ... och på sista tiden har vi verkligen kunnat se hur förändringen startat.

Jag anser att en del av den här förändringen sattes igång med GDPR och att en hel del av förändringen beror på hur arbetsmarknaden utvecklas. Enligt EY (EY Building a better working world) kommer de som är födda på 2000-talet utgöra 35% av den globala arbetskraften år 2020 men hos oss i Norden kommer det nog ske tidigare. Anledningen till detta är vårt ledarskap inom IT-anpassningar och innovativt tänkande.

På KYOCERA i Norden så startade den här förändringen tidigare i år och vi tog ett ordentlig digitaliseringssteg när vi beslutade oss för att implementera ett dokumenthanteringssystem från Ceyonic. Systemet digitaliserar och automatiserar hanteringen av inkommande fakturor, attestflöden, arkivering, sökfunktioner samt migrerar automatiskt till SAP. Dessutom har vi fått en mycket smidigare integration mot vår bank. Vi har fler moduler och funktioner som väntar på implementation när vi är redo för det. Vi har dessutom infört ett nytt digitalt system för att hantera utlägg och körjournaler vilket betydligt reducerar behovet av manuellt arbete och även utskriftbehovet. Även inom vår orderavdelning gör vi en förändring när vi inför ett web-baserat ordersystem för att förbättra kvalitet, hastighet och minska det manuella arbetet. Slutligen planerar vi just nu för att implementera ett nytt system för att hantera serviceavtal.

Jag inser alltmer att många företag och organisationer möter samma utmaningar och behov och att den föränderliga arbetskraften ser den här förändringen som nödvändig. ”Milleniumbarnen” eller generation Z utmanar ständigt det manuella och traditionella arbetssättet. De är redo att ta till sig ny tekonologi och ett mer automatiserat arbetssätt för de ser detta som ett tillfälle att bidra till utveckling och innovationer. Och, från företagets synvinkel, kommer det att såväl förbättra säkerhet och korrekthet som att ge företaget möjlighet att fokusera på sin kärnverksamhet och förbättra sin kundnöjdhet.

Vår erfarenhet och vad vi lärt på KYOCERA under vår digitalseringsresa är att vi gillat och uppskattat att arbeta med en leverantör som gjorde den digitala resan tillsammans med oss och som även utbildade oss under resan. Det är en viktig erfarenhet som vi kommer lägga än mer vikt på vid framtida arbeta med våra egna partners och kunder.

Den evigt föränderliga marknaden och utvecklingen som sker av våra medarbetare är en utmaning som vi måste vara redo att ta tag i. Från KYOCERAs sida är vår företagsfilosofi en stark drivkraft för att göra detta. Respekt, passion och att lära från historien är de viktiga delarna vi behöver för att utvecklas och för att kunna stötta våra partners och kunder. Vi siktar högt med en tydlig önskan att bidra till ett enklare sätt att arbeta.

Scroll to top