Vad är Managed Document Services?

Många företag upplever att de har oproportionerligt stora kostnader för sina dagliga utskriftsprocesser. Det kan till exempel handla om:

  • Onödiga kontorsmaskiner som tar upp plats både på kontoret och i budgeten
  • Resursslöseri med papper och toner
  • Gammal hårdvara

Samtidigt tillbringar företagets högavlönade anställda alltför mycket tid med enkla skrivarproblem som stjäl fokus från deras huvudsakliga uppgifter https://www.kyoceradocumentsolutions.se/index/mds-new.html.

Allt detta bidrar till att allt fler företag väljer att arbeta med Managed Document Services.

I den här artikeln kommer vi att titta på vad Managed Document Services innebär, och vad företagen vinner på att optimera sin utskriftsprocess.

Definition av Managed Document Services

Managed Document Services (MDS) är en lösningsmodell där ett externt specialiserat företag sätter samman maskinvara, programvara, service och strategisk rådgivning för att optimera alla delar av ett företags utskriftsprocesser.

Studier visar att företag sparar cirka 30 procent av sina utskriftsrelaterade kostnader genom att arbeta med Managed Document Services.

Managed Document Services handlar alltså inte "bara" om hur företaget skriver ut. Konceptet omfattar hur information skapas och hur företaget hanterar information på ett effektivt och säkert sätt [https://www.kyoceradocumentsolutions.dk/index/mds/definition.html].  

Värdefulla administrativa fördelar

För de allra flesta företag finns en stor potential i att optimera alla sina utskriftsinstallationer. Det handlar inte bara om utskrifter, utan hela processen för att hantera dokument. Och det är precis vad Managed Document Services (MDS) kan göra för ditt företag:

  • Garantera stora kostnadsbesparingar
  • Skapa värdefulla administrativa fördelar

Managed Document Services är en holistisk tillgång för det enskilda företagets övergripande utskriftsprocess. Metoden är därför en mycket bättre lösning än Managed Print Services, som uteslutande fokuserar på utskrifter.

Med Managed Document Services har företaget täckt in alla viktiga aspekter av dokumentutskrivning:

  • Registrering och arkivering
  • Arbetsflöden
  • Säkerhet
  • Miljöpåverkan

Managed Document Services skräddarsys alltid för det enskilda företaget.

Scroll to top