Är ditt företag redo för GDPR?

I takt med att samhället blir mer digitaliserat spelar hanteringen av personuppgifter en allt större roll. Oavsett om du arbetar professionellt med persondata eller lagrar en större mängd personuppgifter om t.ex. dina kunder, är det viktigt att hålla sig á jour med de juridiska aspekterna. Detta både för kundernas, medarbetarnas och företagets skull. Skrivare och MFP:er utgör en risk för kränkning av dataskyddsförordningen om man inte vidtar rätt försiktighetsåtgärder.

Vad behöver du göra?

De nya reglerna kan framstå som ett omfattande arbete, särskilt för små och medelstora företag, men du kan faktiskt göra en del stora förändringar med några relativt enkla metoder.

Du bör börja med att se över dina skrivarinställningar – och här kan vi hjälpa dig. Idag är skrivare och multifunktionella produkter (MFP:er) en del av företagets nätverk. Då det under de senaste åren har varit mer fokus på att skydda servrar och datorer från hackare och skadlig kod, har säkerheten för skrivare ofta nedprioriterats. Detta kan få konsekvenser för verksamheten, även när den nya dataskyddsförordningen träder i kraft, eftersom en MFP:er lagrar data som inte får komma i orätta händer.

Använd de inbyggda funktionerna

Vad gäller din skrivar- och MFP-infrastruktur, kan du skydda och förbereda dig på de nya reglerna på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt genom att använda ett antal funktioner som redan finns på KYOCERA:s enheter.

Dessa sträcker sig från några grundläggande åtgärder som t.ex. handlar om att välja ett starkt administratörslösenord och införa en hög säkerhetsnivå, så att användarna endast har tillgång till det som är relevant, till mer avancerade konfigurationer som skyddar data som lagras på skrivarens hårddisk och gör det omöjligt för utomstående att läsa och kopiera data. Du kan även välja ett antal funktioner som säkerställer att dokument skrivs ut först när avsändaren står vid maskinen. På så sätt undviker du att privat och känslig information ligger kvar i skrivarfacket.

Gör skrivare och MFP:er till en del av lösningen

Det är dags att byta strategi – så att dina skrivare och MFP:er inte längre utgör en risk, utan är en del av lösningen mot attacker och missbruk av personuppgifter. Så att du på skrivarsidan är redo för den framtida dataskyddsförordningen och minskar risken för personuppgiftsbrott, till gagn för verksamheten, din personal och dina kunder.

Möjligheterna att skydda både skrivare, MFP:er och nätverk är många. Vi kan hjälpa dig att förbereda ditt företags skrivar- och MFP-infrastruktur så att du är redo för den kommande dataskyddsförordningen och begränsar riskerna för datastöld och -missbruk.

Vår inställning till din verksamhet

KYOCERA Document Solutions står redo att hjälpa dig med säkerheten för dina skrivare och MFP:er. Vår inställning till kunderna baseras på ärlighet och rättvisa. Denna har byggts upp under de senaste decennierna genom vår företagsfilosofi vars grundtanke är att '”bevara andan av att arbeta rättvist och ärligt, med respekt för människor, vårt arbete, vårt företag och vårt globala samhälle”. Kontakta oss för att höra mer om hur vi kan hjälpa ditt företags skrivar- och MFP-infrastruktur i relation till den nya dataskyddsförordningen, och mycket mer.

Vill du veta mer om GDPR, klicka här för gratis råd.

Scroll to top