KYOCERA Underleverantörer

Senast uppdaterad: 7 november 2018

 

KYOCERA Underleverantörer

KYOCERA Document Solutions Europe B.V. och dess dotterbolag inom EU engagerar både KYOCERA-enheter och tredje part som underleverantörer av KYOCERA-tjänster. Här hittar du också en lista över föreslagna underleverantörer som kunderna har möjlighet att göra invändningar mot baserat på KYOCERAs Databehandlingsvillkor.

* Data överförs inte automatiskt till dessa underleverantörer. I många fall kan den lokala serviceteknikern serva KYOCERA-enheten utan ytterligare hjälp från underleverantörer. Beroende på tjänsteförfrågan kan data skickas till en eller flera av dessa underleverantörer.

Scroll to top