Återvinna och återanvända

Ansträngningar inom resursbesparingar

KYOCERA Document Solutions har skapat ett system för resursåtervinning. Enligt det här systemet transporteras alla insamlade begagnade produkter till återvinningscenter som drivs av KYOCERA Document Solutions och demonteras noggrant för hand. Därefter genomförs en inspektion av de demonterade delarna som är identisk med den som genomförs av nytillverkade delar – återanvändbara delar återanvänds och eventuella delar som inte kan återanvändas återvinns i möjligaste mån. Företaget har fortsatt att försöka uppnå noll avfall (noll utsläpp) med det här systemet för resursåtervinning.

Etablering av system för återanvändning och återvinning

I Japan samlar KYOCERA Document Solutions in och återanvänder produkter och tonerbehållare som inte längre används av kunder genom deras åtta insamlingscenter och återvinningscenter i hela Japan. Genom att hitta deras center i åtta regioner i landet kan transportsträckan förkortas för att minska utsläpp av växthusgaser som orsakas av transport.
Vid insamlingscenter bekräftas kvaliteten för produkter som samlas in från kunder tillsammans med status för deras användning av kunder. Därefter transporteras produkterna till återvinningscenter.

På varje återvinningscenter sorteras produkterna utifrån deras kvalitet och bara delar som klarar standarderna transporteras till företagets rekonditioneringsanläggning. Företaget har uppnått noll utsläpp genom att noggrant sortera ut delar som inte kan återanvändas och fokusera på materialåtervinning. (Slutgiltigt avfall: mindre än 1 %)

KYOCERA Document Solutions prioriterar återanvändning av begagnade produkter och tonerbehållare framför återvinning. Delar som inte kan återanvändas återvinns emellertid – objekt demonteras noggrant för hand, med fokus på materialåtervinning, och de demonterade delarna sorteras efter material, till exempel metall, plast och glas.
Delarna som inte kan återvinnas genom materialåtervinning återvinns genom kemisk eller termisk återvinning. Genom de här ansträngningarna minskar KYOCERA Document Solutions framgångsrikt avfall till så nära noll som möjligt och har fortsatt att uppnå noll utsläpp sedan räkenskapsåret 2008.

Återanvändning av delar

KYOCERA Document Solutions arbetar även för att leverera återanvändbara delar som hämtats från insamlade begagnade produkter till marknaden som återanvändningsdelar.

Baserat på den information om begagnade produkter som bekräftats på insamlingscentren sorteras, rengörs och kvalitetsinspekteras mönsterkort, elektriska delar och andra delar på återvinningscentren. Därefter genomförs hårdare inspektion av de här delarna och bara delar som klarar inspektionen levereras som återanvändningsdelar.


Ändring av antalet återanvända delar

 

Att använda originaltoner från KYOCERA sparar personalens hälsa, enheters hållbarhet och pengar

Ekonomi- och kostnadsbesparande mål
Företaget kan spara pengar med äkta toner. Originaltoner från KYOCERA genomgår oberoende tester som går ut på att leverera ett visst antal sidor. De vanligaste standarderna är iSO/iEC 19752 för svartvita enheter och iSO/iEC 19798 för färgenheter. Du kan lita på att KYOCERA-kassetten du köper levererar de tonervolymer du förväntar dig. Med andra toner än originaltoner kan det inte garanteras.

Personalens hälsa
Företag är skyldiga att skydda de anställdas hälsa. För att uppfylla kraven för den tyska miljömärkningen Blå ängeln måste toner från KYOCERA vara fri från skadliga ämnen som: kvicksilver, kadmium, bly, nickel, sexvärdiga kromföreningar och färgämnen som kan avge cancerframkallande partiklar. Eftersom originaltoner från KYOCERA klarar testerna för Blå ängeln kan KYOCERA-kunder känna sig trygga med att de har fullgjort sin skyldighet att skapa en säker arbetsmiljö.

Produkternas hållbarhet
KYOCERA-produkters hållbara konstruktion skiljer sig markant från andra laserprodukter. De långlivade komponenterna i våra ECOSYS-produkter har utformats för användning tillsammans med originaltoner från KYOCERA.

Sparar resurser genom minskat avfall
Traditionella skrivare kan, beroende på modell, behöva förbrukningsartiklar motsvarande 15–20 gånger sin volym under sin livslängd. KYOCERA-enheter genererar betydligt mindre avfall. Till skillnad från andra fabrikat kräver ECOSYS-konceptet inte att fotokonduktortrumman och framkallningsenheten byts när tonern tar slut (se bilderna nedan).

Vi minskar avfallsmängderna dramatiskt: en tonerbehållare från en genomsnittlig konkurrent innehåller 60 separat tillverkade komponenter – en originaltonerkassett från KYOCERA innehåller fyra.

Läs gärna broschyren nedan som innehåller information om originaltoners positiva effekt.

Scroll to top