Gröna fabriker och logistik

Minskning av miljöbelastning


210 kW solenergisystem, Yohkaichi-anläggning, Shiga, Japan

KYOCERA Document Solutions har gjort olika ansträngningar för att minska den miljöbelastning som uppstår vid leverans av våra produkter till våra kunder. Vi bidrar inte bara till miljöskydd genom produkterna, utan även genom att se till att tillverkningsanläggningar och -metoder är miljövänliga under alla processer för utveckling, produktion och distribution. Det omfattar ofta aggressiva åtgärder, till exempel att installera solenergisystem på anläggningars tak. 

  • Energi- och resursbevarande
  • Minskade utsläpp av växthusgaser
  • Avfallsminskning och återvinning
  • Förhindra luftföroreningar och vattenkontamination
  • Hantering av kemiska ämnen

Koldioxidminskning genom logistik


Dubbla lastbilar för att minska antalet lastbilar för transporteffektivitet

Tidigare har KYOCERA Document Solutions produkter som ska till Europa transporterats med lastbilar till lagren efter att de lastats av vid Rotterdams hamn i Nederländerna. Sedan det nya lagret togs i drift 2007 (i Beringe, södra Nederländerna) har transportsättet ändrats till tåg och/eller pråmar*, som anses påverka miljön mindre, och transport med lastbil har minskat. Proportionerna för transportsätt under räkenskapsåret 2009 var följande: 84 % för tåg, 7 % för pråmar och 9 % för lastbilar.

Utöver ovanstående metod har KYOCERA Document Solutions sedan juni 2009 minskat antalet lastbilar som används för transport för att förbättra frakteffektiviteten från Nederländerna till Italien med hjälp av dubbeldäckslastbilar.

* Pråmar: Små transportfartyg som fraktar containrar från hamnar till destinationen via floder och kanaler.

Ansträngningar för koldioxidminskning i Japan

KYOCERA Document Solutions hade använt två utomhuslager i Japan för att lagra produkter för inrikesfrakt till maj 2009, när de två lagren integrerades i Hirakata-anläggningen. Det gjorde det möjligt att avskaffa lastbilstransport av produkter som tillverkas på Hirakata-anläggningen (Osaka prefektur) till en plats utanför företaget. Dessutom har vi kunnat integrera vårt lager, som tidigare fanns på Tamaki Product Center (Mie prefektur), i Hirakata-anläggningen, vilket har gjort lastbilstransport från Hirakata-anläggningen till Tamaki Product Center överflödig sedan augusti 2009.

Ansträngningar för koldioxidminskning på fabriker i Kina

Våra produkter för den kinesiska marknaden transporterades tidigare över land till AVX/KYOCERA (Tianjin) International Trading Co., Ltd., vårt försäljningsföretag i Kina. Det gjordes via Shanghai efter frakt från Shilong-anläggningen i Dongguan City till ett lager i Guangzhou med lastbilar. För att minska koldioxidutsläpp från transport granskade vi vårt transportsätt och ändrade det till att frakta produkter till Shanghai och Tianjin över vatten från räkenskapsåret 2009.

Exportcontainrar från Shilong-anläggningen, som tidigare transporterades med lastbil till Yantian-hamnen i Shenzhen, transporteras för närvarande med lastbil till Changping järnvägsstation i Dongguan City (Guangdong, Kina), där Shilong-anläggningen ligger, och med tåg från Changping järnvägsstation till Yantian-hamnen. Ändringen av transportsätt i området mellan Changping järnvägsstation och Yantian-hamnen har gjort det möjligt att minska transportsträckan med lastbil.

Scroll to top