Gröna aktiviteter

KYOCERA Document Solutions Storbritannien – årets miljöföretag


Prisceremoni för årets miljöföretag

Som erkännande av tekniken i ECOSYS-skrivaren och våra ansträngningar för att lösa miljöproblem valdes KYOCERA Document Solutions till årets miljöföretag på Microscope Awards for Channel Excellence (ACE). Utöver våra ansträngningar när det gäller miljöproblem ansågs vi också ha gjort insatser som är föredömliga för andra företag, en utvärdering som bidrog till att vi fick det här priset.

KYOCERA:s engagemang för miljön

2000-talet börjar bli känt som ”miljöårhundradet”. KYOCERA har sedan den första tiden vetat att affärsaktiviteter kan påverka miljön och människors liv. Därför har vi som KYOCERA Document Solutions tagit fram en tydlig vision om att försöka hitta en harmonisk balans mellan ekonomisk utveckling och miljöskydd. Vårt mål är att erbjuda attraktiva produkter och tjänster samtidigt som vi aktivt vidtar åtgärder för att förhindra global uppvärmning, minska avfall, öka energieffektivitet och spara resurser. Här hittar du några globala aktiviteter som initierats av KYOCERA Document Solutions.

Activities in Europe

  • Aktiviteter i Tyskland
  • Aktiviteter i Storbritannien
  • Aktiviteter i Amerika, Australien, Afrika
  • Aktiviteter i Asien

KYOCERA Storbritannien – klimatlöftet 10:10

KYOCERA Storbritannien har skrivit under klimatlöftet 10:10 och åtagit oss att minska våra koldioxidutsläpp med 10 % under 2010. Vi publicerar våra framsteg mot att nå 10 % – om du vill se hur det går kan du klicka här.

Vi uppmanar alla våra kunder och affärspartners att delta i kampanjen. Mer information finns på www.1010uk.org

KYOCERA Document Solutions Storbritannien – Green Card-nätverket

Green Card är det fria miljöinformationsnätverket för kunder och samarbetspartners till KYOCERA Document Solutions Storbritannien. Målet med nätverket är att informera våra kunder om kontorsstrategier med miljöansvar, relevant lagstiftning och KYOCERA:s egna hållbarhetsstrategier för miljön. Det ingår i KYOCERA:s bredare engagemang för att uppmuntra affärsverksamhet med miljöansvar. Principen minska, återanvänd, återvinn är central för Green Card-nätverkets arbete och driver alla aktiviteter som KYOCERA åtar sig. Mer

KYOCERA Document Solutions Storbritannien – miljöpolicy

KYOCERA strävar efter att minska affärsverksamhetens miljöpåverkan. Målet är att ständigt förbättra våra miljöresultat.

I november 2008 blev KYOCERA Document Solutions det första företaget i vår branschsektor att uppnå Carbon Trust-standarden. Det här erkännandet visar vårt ständiga engagemang för att minska verksamhetens miljöpåverkan och värdesätter vår personals avsevärda bidrag till att överträffa våra mål för koldioxidminskning.

KYOCERA Document Solutions Tyskland – miljöpris

2007 etablerade KYOCERA Document Solutions Tyskland, tillsammans med German Environmental Aid Association (DUH) och Federal Association of Medium-sized Enterprises (BVMW), KYOCERA:s Eco-pris, som delas ut till små och medelstora företag som har bidragit till utvecklingen av nya energibesparande tekniker och miljöskyddsprojekt.
Målet med det gemensamma initiativet är att inleda projekt bland små och medelstora företag i Tyskland för att minska koldioxidutsläpp.
29 april 2009 hölls den andra prisceremonin för KYOCERA:s Eco-pris i Bonn, Tyskland.

KYOCERA Document Solutions Tyskland delar ut KYOCERA:s andra Eco-pris, april 2009

The second award ceremony of the Kyocera Eco Award

 

Det här priset har delats ut med en donation av 100 000 Euro totalt från KYOCERA Document Solutions Tyskland, DUH och BVMW, med 50 000 Euro till vinnaren av första pris, 30 000 Euro till vinnaren av andra pris och 20 000 Euro till vinnaren av tredje pris. Gallringen utfördes den här gången av en panel med 10 domare med professor Klaus Töpfer, dåvarande direktör för Förenta nationernas miljöprogram (UNEP) och dåvarande tysk miljöminister, som ordförande, vilket ledde till valet av följande tre företag bland över 60 nominerade. 29 april 2009 hölls den andra prisceremonin för KYOCERA:s Eco-pris i Bonn, Tyskland.

Första pris

SkySails GmbH & Co. KG
Företaget har utvecklat högprestandasegel för fraktbåtar. De här seglen sparar ungefär 50 % av den energi som tidigare användes vid navigering.

Andra pris

Lichtblick GmbH & Co. KG
Företaget har utvecklat naturgasdrivna små kraftvärmeverk i samarbete med biltillverkaren Volkswagen AG. Det här systemet kan inte bara minska koldioxidutsläpp för hushåll utan även skapa ett nätverk som kan tillhandahålla extra elektricitet till lokala myndigheter efter behov.

Tredje pris

GROZ Beckert KG
Det här företaget har utvecklat maskinsticknålar som är lättare än traditionella nålar. De här nålarna minskar den elektricitet som används för att driva stickmaskiner och bidrar till att minska smörjolja med byte av material.

KYOCERA Document Solutions Amerika – Evergreen- och EIP-pris


Evergreen-pris i Amerika

KYOCERA Document Solutions Amerika fick Technologies and Commodities Category Award på 2008 års Evergreen Awards. De här priserna etablerades 1998 och delas ut till företag som är goda föredömen för andra företag, för att erkänna proaktivt engagemang i företagsaktiviteter utformade för att minska avfall och återvinna med hänsyn till miljön. Det här är andra gången KYOCERA Document Solutions har fått det här priset, den första var 2005. Vi fick även 2008 års IndustryGreen Contractor of EIP Award (Excellence in Partnership Award) – kategorin med mest konkurrens – som uppmärksammar företag som tillhandahåller miljövänliga produkter och som har bidragit mest till miljön när det gäller tillverkningsprocess och företagsledning.

KYOCERA Document Solutions Australien – Business Clean Up Day i Australien


Aktiviteter under ”Business Clean-up Australien”

I februari 2009 hölls ”Business Clean Up Australien” (ett affärsorienterat volontärstädprojekt som hålls årligen i hela Australien). Tolv anställda under VD:n deltog som volontärer. Exempel på aktiviteter var rensning av ogräs och skräp i Chowder Bay National Park och plantering av australiska växter.

KYOCERA Document Solutions Sydafrika – donation av träd


Träd doneras med hjälp av FTFA

Det här projektet har drivits kontinuerligt sedan april 2008. Ett träd planteras för varje multifunktionsprodukt eller skrivare som säljs, och kunden uppmanas att bli investerare för att köpa ett träd. Träd doneras till utvecklingsområden, inklusive Västra Kapprovinsen och Gauteng-provinsen. Det är en utmärkt möjlighet för invånarna att lära sig vikten av att skydda träd.

KYOCERA Document Solutions produktionsanläggning – Green Curtain


Gröna gardiner på KYOCERA-byggnader för att spara energi på ett naturligt sätt

Tamaki-anläggningen har uppmuntrat flera aktiviteter för att spara energi. En av dem, som lades till som ett nytt försök under räkenskapsåret 2009, är ”Green Curtain-aktiviteten”, där anläggningens ytterväggar täcks med lummiga växter. Den här aktiviteten inleddes med att plantera 25 växter på anläggningens södra sida. I juli växte de till en vacker grön gardin som var 15 m bred och 5 m hög. När ytterväggens temperatur uppmättes för att undersöka dess effektivitet visade sig den genomsnittliga temperaturminskningen vara 4,1 ºC.

Under räkenskapsåret 2010 kommer gardinen att utökas för att spara mer energi. Vår förhoppning är att utöka våra ”Green Curtain-aktiviteter” även i våra anställdas hem. Klicka på bilden till vänster om du vill veta mer.

KYOCERA Document Solutions Thailand – Big Cleaning Day


Big Cleaning Day i Thailand

20 mars 2010 genomförde KYOCERA Document Solutions Thailand en volontärstädkampanj som kallades ”Big Cleaning Day”. Den här aktiviteten inleddes tack vare den ökade medvetenheten hos anställda om att bidra till skyddet av den globala miljön under KYOCERA Document Solutions Thailands ISO14001-certifiering. Den första kampanjen genomfördes 3 juni 2006. Under den här kampanjen, den femte ”Big Cleaning Day”, deltog ungefär 50 anställda i städningen av stranden Khung Kraben Bay i Chantha-buri-provinsen i östra Thailand och samlade ihop skräp som fyllde 10 sopsäckar. KYOCERA Document Solutions Thailand har också planterat mangroveträd som social verksamhet för att förhindra global uppvärmning. I framtiden kommer KYOCERA Document Solutions Thailand också att vara aktivt engagerade i sådana miljöskyddsaktiviteter.

Scroll to top