Miljön

KYOCERA strävar efter att vara banbrytande när det gäller miljön

KYOCERA uttryckte 1991 sin avsikt att ta itu med globala miljöproblem genom att etablera KYOCERA:s miljödeklaration som en förlängning av vårt ledningsmål att ”bidra till utveckling av samhället och mänskligheten”. Enligt den här deklarationen engagerar sig KYOCERA i aktiviteter för att skydda miljön i sin dagliga verksamhet. För mänskligheten och samhället strävar KYOCERA efter att vara banbrytande när det gäller miljön.

Vårt mål är att erbjuda attraktiva produkter och tjänster samtidigt som vi vidtar aktiva åtgärder för att förhindra global uppvärmning, minska avfall, öka energieffektivitet och spara resurser.

KYOCERA:s miljödeklaration

Inom tillverkning kan flera faktorer leda till förlust. Den här förlusten kan emellertid minskas eller elimineras om alla inblandade parter är helt medvetna. Genom vår omfattande strategi för ”synlighet” informerar KYOCERA Document Solutions offentligt alla anställda om alla problemområden. Med den här strategin tillvaratas alla individers medvetenhet för att minimera förlust. Alla anställda blir skickliga på att noggrant kontrollera varje enskild del, vilket minskar förlust. Flera åtgärder vidtas för att säkerställa produktkvalitet, bland annat rapporter även om bara ett potentiellt dödligt fel rapporteras under månaden. Det är bara några av våra sätt att utvärdera vår ställning när det gäller omfattande produktkvalitet på företaget.

Miljöbevarande produkter

De hållbara komponenter som KYOCERA Document Solutions utvecklar för sina kopiatorer och skrivare leder till minimalt avfall eftersom de sällan behöver bytas ut. KYOCERA-produkter följer stränga globala miljöstandarder och arbetar aktivt med att uppfylla dem. Blyfri lödmetall på kretskort, produktkonstruktion för att minimera resursförbrukning och miljövänliga förpackningar utgör bara några av de sätt KYOCERA arbetar med att minimera sina produkters miljöpåverkan.

ISO14001 och IEMS (Integrated Environment Management System)

Kort efter introduktionen av ISO14001-standarderna för miljöhantering satsade KYOCERA Document Solutions på att visa sitt miljöengagemang genom att registrera sig för ISO14001-standarden. Alla KYOCERA Document Solutions produktionsanläggningar har uppnått ISO14001-certifiering.

Scroll to top